JobBox TripLog - en elektronisk GPS kjørebok fra Total Kontroll AS
JobBox TripLog elektronisk kjørebok med GPS registrering

TripLog – elektronisk kjørebok

med automatisk registrering av turer via GPS-enhet montert i kjøretøyet
Introduksjonsvideo TripLog

JobBox TripLog - montering av GPS i OBD-port

JobBox TripLog device elektronisk kjørebok via GPS
Varsling

dersom GPS-enheten kobles fra kjøretøyet

TripLog fra Total Kontroll - en elektronisk kjørebok

JobBox TripLog er en helautomatisk elektronisk kjørebok som gir deg full kontroll over bilkjøringen i bedriften

Turer registreres automatisk via en GPS-enhet som kobles til kjøretøyets diagnose-port (OBD). Innstallering gjør du selv på under 2 minutter!

TripLog har et enkelt og brukervennlig grensesnitt som er tilpasset mobiltelefoner. Det er raskt og enkelt for de ansatte å markere alle turer som har vært kjørt i private formål.

JobBox + TripLog

En av de store fordelene ved å bruke JobBox TripLog, er at du får en helautomatisk kjørebok integrert i samme system som du bruker til kvalitetssikringssystem.

JobBox TripLog kan brukes selvstendig som kun kjørebok. Med JobBox prosjektstyring for KS og HMS får du utnyttet data på tvers av flere systemer. Turer kan registreres mot prosjekter du allerede har opprettet i JobBox, og ansatte i bedriften kan enkelt legges til som sjåfører på dine kjøretøy.

Enkelt å administrere

Sjåføradministrator har full oversikt over:

 • Antall turer og kilometer som er kjørt for inneværende måned
 • Andel turer som er yrkesturer og eventuelle private turer
 • Yrkesturer som er kjørt utenfor det som bedriften har definert som arbeidstid. På denne måten er det enklere å avdekke turer som er kjørt på ettermiddag, kveld og helger.
 • En kostnadsoversikt som sier noe om hvor mye yrkeskjøring og privatkjøring koster bedriften, både i drift og bomavgifter.
Enkelt å bruke

Noen fordeler ved å bruke TripLog:

 • Turer registreres automatisk – ingen handling kreves så sant ikke turer har vært kjørt privat
 • Kjøretøy kan settes opp med standard prosjekt og formål med tur
 • Bompasseringer blir lagt til automatisk og riktig sum regnes ut i forhold til kjøretøyets tekniske data
 • Turen kan spilles av i kart dersom du var usikker på hvorfor turen ble så lang og hvorfor den tok så lang tid.
 • Kjøretøy kan settes opp med fast sjåfør, eller være tilgjengelig for alle sjåfører i bedriften
JobBox TripLog - elektronisk GPS registrering av alle turer i bedriften
Live-kart funksjonen gir deg oversikt over hele bilparken i sanntid.

Hvem er i nærheten, og kan stikke innom og hjelpe Peder som jobber på et prosjekt?

Dette kan du enkelt finne ut av ved å bruke Live-kartfunksjonen i TripLog. Her har du oversikt over alle kjøretøy i bedriften, med informasjon om siste registrert posisjon.

Dersom du har prosjekter registrert i JobBox, vil du også kunne se alle prosjekter som er registrert med en adresse.

De ansatte som bruker timeregistrering ved stempling og har registrert GPS-posisjon vil også kunne sees på kartet.

Oppfyller skatteetatens krav

Med TripLog har du verktøyet som gjør at du enkelt kan oppfylle Skatteetatens krav til dokumentasjon.

JobBox TripLog - automatisk GPS registrering

Turer inneholder all informasjon som kreves fra skatteetaten. Klikk for større bilde.

Dette sier skatteetaten om elektronisk kjørebok:
 • En elektronisk kjørebok er en GPS-basert kjørebok som monteres fast i kjøretøyet.

 • Kjøreboken skal registrere faktisk kjørt distanse, dato og klokkeslett.

 • Kjøreboken skal ikke gi mulighet for å rette eller slette disse opplysningene
 • Den skal dokumentere adresser for turens start og stopp, samt et formålsfelt hvor du registrerer hvorvidt turen er privat eller beskriver yrkesreisens formål.
 • Eventuelle avvik i kjøreboken, som for eksempel driftsstans, skal registreres i kjøreboken.
 • Den elektroniske kjøreboken skal anskaffes og administreres av arbeidsgiver.
 • Dette innebærer at arbeidsgiver sørger for anskaffelse og installasjon og at han har tilgang til og behandler nødvendige opplysninger i kjøreboken, jf. opplysningsplikten.

Kilde: www.skatteetaten.no

Rapporter

I tillegg til å hente ut rapporter på privatkjøring, som skal benyttes som skattegrunnlag ved lønn, finner du mange andre nyttige rapporter som kan gi deg nyttig informasjon som;

 • Fakturagrunnlag for prosjekt
 • Kjørelengderapport for kjøretøy
 • Kjørelengderapport for ansatte
 • Kostnad ved privatkjøring i bedriften

Alle rapporter kan enkelt eksporteres til PDF

JobBox TripLog Rapport skatt privatbruk yrkesbil

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny