RUH

Rapport om uønskede hendelser

Hva er en RUH?

RUH er én av de viktigste verktøyene i forebyggende HMS-arbeid. Hensikten er å redusere skader og ulykker før de oppstår, og dermed unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Ved å rapportere inn hendelser, er du med på å forebygge fremtidige skader på dine kollegaer, deg selv, og eventuelt andre mennesker som befinner seg på samme område, bygg, lager, verksted eller byggeplass. Så og si over alt der arbeid foregår.

«Må det en alvorlig ulykke til før det skjer noe?»

Dette er noe vi ofte kan høre i mange sammenhenger.  De fleste av oss har evnen til å se potensielle farer og trusler, men hvordan kan vi enkelt melde inn dette, slik at riktige personer kan iverksette tiltak?

JobBox har eget verktøy for rapportering av uønskede hendelser. Dette gjelder ikke bare (potensielle) skader på mennesker, men også omgivelsene rundt oss. Eksempel på dette kan være utslipp av miljøskadelig avfall, eller utstyr som ikke fungerer som det skal og dermed utgjør en potensiell fare.

Gode rutiner for RUH registrering reduserer skader og ulykker og gir alle ansatte en trygget for at HMS arbeidet er ivaretatt.

Bilde av skrivebordet til RUH-modulen i jobbox

Bli varslet umiddelbart når en RUH blir opprettet

* Varsles i JobBox
* Varsles på SMS
* Varsles på e-post
Du velger selv hvem i bedriften som skal varsles, og på hvilken måte.

Personskader skal meldes inn

Selv med høyt fokus på helse og sikkerhet, kan det alltid oppstå personskader. Dette skal også meldes inn uavhengig av alvorlighetsgrad. Hvorfor er det viktig?
Skader som oppstår på ansatte på bakgrunn av hendelser påført av andre bedrifter som befinner seg på samme område, er viktig å registrere med tanke på konsekvenser det vil få i en fremdriftsplan, og ikke minst hvilke kostnader det innebærer at dine ansatte blir skadet. Derfor kan du også registrere både fraværsdager og estimert kostand på RUH registreringer. Hendelser i JobBox kan defineres som H1 eller H2 skader.

Alvorlige hendelser

Skader som kategoriseres som «alvorlig skade» skal meldes til arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §5-2. Hva som defineres som alvorlig kan du lese om på arbeidstilsynets hjemmesider, men du vil også få opp tips om dette når du registrerer alvorlige hendelser i JobBox RUH registrering. Dette skal meldes skriftlig ved bruk av arbeidstilsynets eget skjema, noe du raskt og enkelt oppretter via JobBox ved alvorlige hendelser.

Typiske hendelser som kunne vært unngått ved å ta i bruk RUH

Kappsagen på lager mangler beskyttelsesdeksel. Selv om de ansatte har lang erfaring med bruk av slikt utstyr, kan uhell oppstå fordi noen går forbi og ved uhell dytter borti som gjør at personen blir skadet. Det har aldri vært rapportert inn at kappsagen manglet deksel, og derfor har det heller ikke blitt utbedret.

Mangler på maskiner og utstyr er en av «topp 5» på listen over uønskede hendelser, og kunne i mange tilfeller vært unngått ved systematisk RUH registrering.

Arbeidsplassen er rotete og uoversiktlig da noen har lagt fra seg materiell der du skal gjøre dine arbeidsoppgaver. Dette blir liggende i lang tid, og du vet ikke hvem de tilhører. Du snubler og ender opp med et alvorlig overtråkk, og må hvilke foten noen dager.

Orden, ryddighet og fremkommelighet på byggeplass er årsaken til mange uønskede hendelser, og kunne i mange tilfeller vært unngått.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør RUH i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem