Skjemaverktøy

Slik lager du skjemaer i JobBox

Skjemaer er et utmerket verktøy for å registrere arbeid, service, rapporter eller kontroller, for å nevne noe.

Få en gratis demo

Hva er skjemaer?

Skjemaer er et utmerket verktøy for å registrere arbeid, service, rapporter eller kontroller, for å nevne noe.

Et par eksempler hva skjemaer kan brukes til:

- Dagsrapporter eller ukesrapporter

- Transportlogg eller fraktlogg

- Mottakskontroller

- Kontroller

- Rapporter

- Leveranselogg

- Servicerapporter

- Oppstart / sluttrapport

og  mye mye mer...

Hva er forskjell på skjemaer og sjekklister?

Kort fortalt: skjema er enklere og raskere å bruke.

I noen tilfeller vil du kunne bruke begge deler, men i all hovedsak er en sjekkliste predefinert med sjekkpunkter som utfyller skal bekrefte er utført. Et skjema består av felter der utfyller gjerne skal legge til beskrivelser, enten ved fritekst eller forhåndsdefinerte valg. Et skjema kan også bygges med repeterende seksjoner der utfyller fritt kan gjenta felter med flere utfyllinger.

Sjekklister bruker gjerne i forbindelse med en konkret oppgave, mens skjemaer kan opprettes ved behov med fortløpende nummerering og datering.

Avtal en visning

Vi hjelper deg i gang med vårt fantastiske skjemaverktøy.

Få en gratis demo