Skjemaverktøy

Slik lager du skjemaer i JobBox

Hva er skjemaer?

Skjemaer er et utmerket verktøy for å registrere arbeid, service, rapporter eller kontroller, for å nevne noe.

Et par eksempler hva skjemaer kan brukes til:

  • Dagsrapporter eller ukesrapporter.
  • Transportlogg eller fraktlogg.
  • Mottakskontroller.
  • Kontroller.
  • Rapporter.
  • Leveranselogg.
  • Servicerapporter.
  • Oppstart / sluttrapport.
Bilde av skjemaverktøyet i jobbox

Hva er forskjell på skjemaer og sjekklister?

Kort fortalt: skjema er enklere og raskere å bruke.

I noen tilfeller vil du kunne bruke begge deler, men i all hovedsak er en sjekkliste predefinert med sjekkpunkter som utfyller skal bekrefte er utført. Et skjema består av felter der utfyller gjerne skal legge til beskrivelser, enten ved fritekst eller forhåndsdefinerte valg. Et skjema kan også bygges med repeterende seksjoner der utfyller fritt kan gjenta felter med flere utfyllinger.

Sjekklister bruker gjerne i forbindelse med en konkret oppgave, mens skjemaer kan opprettes ved behov med fortløpende nummerering og datering.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Lag skjemaer i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem