Sentral godkjenning

En nøkkel for suksess i det norske byggemarkedet

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10). Alle foretak som driver søkepliktig arbeid må erklære ansvarsrett i byggeprosjekter.

Finn ut om din bedrift dekker kravene

A search iconClick on me to reset the input
  • Total Kontroll AS (996 951 022)
Takk!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se videoen hvor Lothepus forteller om hvordan han benyttet oss i Total Kontroll AS til å holde orden på bedriftens Sentral godkjenning.

Sentral godkjenning er et verdifullt kvalitetsstempel som bekrefter et foretaks kompetanse, kvalitet og seriøsitet i bygge- og anleggsbransjen. Dette godkjenningsmerket, utstedt av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), er avgjørende for norske bedrifters suksess og tillit hos kunder og samarbeidspartnere. Denne artikkelen gir en oversikt over sentral godkjenning og hvorfor det er så viktig for norske bedrifter.

Definisjon og betydning

Sentral godkjenning er en generell prekvalifisering som vurderer foretaks kvalifikasjoner i henhold til kravene i byggesaksforskriften (SAK10). Denne godkjenningen gir bedrifter rett til ansvarsrett innenfor bygg- og anleggssektoren. Alle foretak som utfører søkepliktig arbeid, som krever byggesøknader, må erklære ansvarsrett i prosjekter.

Erklæring av ansvarsrett og kommunalt tilsyn

I stedet for å søke om lokal godkjenning som tidligere, må bedrifter nå erklære ansvarsrett. Dette har ført til økt kommunalt tilsyn for å sikre at foretakene som erklærer ansvarsrett, faktisk oppfyller kravene i plan- og bygningsloven. Sentralt godkjente bedrifter har dermed en betydelig fordel ved å unngå hyppigere kontroller som ikke-godkjente foretak kan bli gjenstand for.

Tiltaksklasser og fordeler

Sentral godkjenning gir bedrifter tilgang til ulike tiltaksklasser, som angir prosjekters kompleksitet og vanskelighetsgrad. Dette systemet gir bedriftene muligheten til å velge prosjekter som samsvarer med deres spesifikke kompetanse og erfaring. Dette fører til mer effektiv ressursallokering og bedre utførelse av oppgaver.

Dokumentasjonskrav for seriøsitet

Endringer i 2016 førte til strengere dokumentasjonskrav for sentral godkjenning, med formålet å bekrefte seriøsiteten til bedrifter i byggebransjen. Foretakene må nå demonstrere at de ikke skylder skatter og avgifter, rapportere antall ansatte til Arbeidsgiver- og arbeidstagerregisteret og levere HMS-erklæringer for sine ansatte. Dette bidrar til økt tillit og integritet i bransjen.

Profesjonell bistand for Sentral godkjenning

For mange foretak kan kravene og prosessen rundt sentral godkjenning være kompleks og utfordrende å forstå. Å søke om sentral godkjenning med hjelp fra erfarne tjenesteleverandører som Total Kontroll AS gir bedriftene en trygghet for at søknaden er korrekt utført og i samsvar med kravene. Dette bidrar til økt sjanse for suksess og mulighet for å oppnå ønskede godkjenningsområder.

Avslutning

Sentral godkjenning er mer enn bare et byråkratisk krav; det er et kvalitetsstempel som gir norske bedrifter en konkurransedyktig fordel og bekrefter deres forpliktelse til høy kompetanse, kvalitet og seriøsitet innenfor bygge- og anleggsbransjen. Med riktig støtte og forståelse av prosessen kan bedrifter navigere gjennom kravene og dra nytte av de mange mulighetene som sentral godkjenning gir.

Bli sentralt godkjent ->