Skoletilbud

Fri tilgang til JobBox for skoler og studenter

Studenter, skoler og lærere kan få fri tilgang til JobBox. Alt du trenger å gjøre er å registere deg i skjemaet under og vi vil ta kontakt med deg.

Søk opp din skole

A search iconClick on me to reset the input
  • Total Kontroll AS (996 951 022)
Takk!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bilde av jobbox i en studentbok

Med teknologiske fremskritt og digitalisering som påvirker alle bransjer, er det avgjørende at studenter blir eksponert for verktøy og programvare som er relevante for fremtidige arbeidsplasser. JobBox er spesielt utviklet for bygg- og anleggsbransjen, en sektor som stadig blir mer avhengig av digitale verktøy for å effektivisere operasjonene. Ved å gi skoler og studenter tilgang til JobBox, forbereder vi den kommende arbeidsstyrken på de utfordringene og mulighetene som ligger foran dem.

Praktisk opplæring og kompetanseutvikling

JobBox tilbyr en praktisk tilnærming til kvalitetssikring og HMS (helse, miljø og sikkerhet) i bygge- og anleggsbransjen. Dette gir skolene en unik mulighet til å integrere virkelighetsnære scenarier og casestudier i undervisningen. Gjennom simulerte prosjekter og bruk av JobBox kan studentene få praktisk erfaring med å håndtere kvalitetskontroll og sikkerhet på byggeplasser, noe som øker deres kompetanse og forbereder dem på arbeidslivet.

Effektivisering av læringsprosessen

JobBox forenkler og effektiviserer prosessene knyttet til kvalitetssikring og HMS, noe som gir lærere og studenter mer tid til å fokusere på kjernefagene. Ved å automatisere oppgaver som dokumentasjon og rapportering, frigjør JobBox tid og ressurser som ellers ville blitt brukt på administrasjon. Dette gir lærerne muligheten til å levere en mer omfattende og praktisk undervisning, mens studentene kan fordype seg i faget uten å bli overveldet av administrative oppgaver.

Konkurransedyktige kandidater

Å ha erfaring med JobBox gir studentene en klar konkurransefordel når de går ut i arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere i bygg- og anleggsbransjen verdsetter kandidater som allerede er kjent med bransjespesifikke programvareløsninger. Det gjør det lettere for nyutdannede å komme inn i bransjen og bli produktive fra dag én. Dette kan være en avgjørende faktor for å få en jobb etter endt utdanning.

Fremme innovasjon og bærekraft

JobBox bidrar også til å fremme innovasjon og bærekraft i bygge- og anleggssektoren. Gjennom programvarens funksjoner kan studenter lære hvordan man kan integrere kvalitetskontroll og HMS-praksis som fremmer bærekraftige byggeprosjekter. Dette er i tråd med den økende viktigheten av miljøhensyn i byggebransjen, og det gir studentene en helhetlig forståelse av bransjen de skal jobbe i.

Sammendragsmessig er tilgang til JobBox for skoler og studenter en investering i fremtidens arbeidsstyrke, som gir praktisk opplæring, kompetanseutvikling og forbereder dem på utfordringene i en stadig mer digitalisert bygge- og anleggsbransje. Det gir også fordeler i form av effektivisering av læringsprosessen, konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet og fremme av innovasjon og bærekraft.

Søk om fri tilgang til JobBox ->