HMS-system

Det er enkelt å drive HMS-arbeid når du bruker JobBox

Med vårt digitale HMS-system kan du sentralisere internkontrollen på ett sted, noe som gir enklere og mer effektiv håndtering av HMS-oppgaver i organisasjonen.

4.4
basert på 160+ omtaler
Logo JatreLogo Flesland flislogo star elektrologo jmb prosjekter
logo zenzoramalogo stormbyggLogo eltotal
Personaldokumenter
Ansettelsesavtale
Kompetanseutvikling
Oppfølgingsplan
Sluttintervju
Oppsigelse
Prøvetid
Arbeidsavtale - bokmål
Taushetsplikt
Firmadokumenter
Ansvarsforhold i vår bedrift
Handlingsplan For HMS Arbeid
Medarbeidersamtale - generell informasjon
Medarbeidersamtale - samtaleskjema
Vernerundeskjema
Avtale om kjøp
Bedriftens mål for helse, miljø og sikkerhet
Budsjett lønnskostnader
Driftsbudsjett
Årsoppgjøret - sjekkliste for regnskap og daglig leder
HMS-dokumenter
Rutine for bruk av virksomhetens kjøretøy
Dokumentasjon av mottatt personlig verneutstyr
Rutine for betongblander
Rutine for bruk av kjemikalier og_eller løsemidler
Rutine for bruk av stillaser
Rutine for mekaniske vibrasjoner
Dokumentasjon av intern HMS-opplæring
Kartlegging av bedriftens risikofaktorer - skjema
Rutine for intern HMS-opplæring
Rutine for stoffkartotek
Rutine for vernerunder
Ansettelsesavtale

HMS samlet på ett sted

All HMS-relatert dokumentasjon, aktiviteter og forskrifter samlet i én enkel plattform

HMS maler

For hver gang du skal utføre internkontroll, så har JobBox en mal klar som du kan bruke. Her finner du verktøyene som du trenger, når du trenger dem.

Personaldokumenter

Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte.

Innfrir alle krav

HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften.

Funksjoner

Utfør internkontroll med de riktige verktøyene

JobBox utmerker seg som markedets mest brukervennlige system og gir bedrifter en enkel måte å opprettholde internkontroll i samsvar med gjeldende forskrifter.