Sjekkliste i JobBox

Hvorfor bruke sjekklister?

Sjekklister brukes også gjerne for å dokumentere at rutiner er fulgt. Derfor bruker man gjerne sjekklister som hjelpemiddel når rutiner og prosedyrer skal overholdes. Eksempel på dette kan være gjennomføring av en sikker jobb-analyse (SJA), der bedriften har en instruks for hvordan en SJA skal gjennomføres, og tilhørende en sjekkliste som sørger for at alle instrukser blir fulgt.

Sjekklister kan også brukes i kartleggingsprosesser og diverse form for befaringer, der man alltid sørger for å innhente og registrere informasjon man på forhånd har laget en prosedyre på.

Fordelen med sjekklister er at alle ansatte har samme skjema de skal følge, og dermed vil alle registreringer og utfyllinger ha samme utgangspunkt og dermed gi det beste resultatet tilbake som dokumentasjon.

Sjekklister er nyttig for å registrere informasjon man ønsker underveis i prosessen. Eksempel på dette kan være

 • hvilken temperatur var det når arbeidet ble utført?
 • hvilken mengde ble registrert?
 • hvor langt, høyt eller hvilken masse ble registrert
 • hvilken metode ble utført?
 • hvem var til stede under utførelse?

Sjekklister kan brukes av alle bedrifter uansett størrelse og bransje.

Legg til bilder direkte fra mobiltelefon

 • Ta bilde direkte fra mobilkamera
 • Last opp bilder fra mobilens fotoalbum
 • Last opp bilder fra PC
 • Legg til beskrivelser på bilder
 • Alle bilder samles i sjekklistens bilde-fane
 • Alle bilder kommer med på utskrift

Enklere dokumentasjon får du ikke!

Fordeler med digitale sjekklister

 • Automatisk utfylling av prosjektinformasjon
 • Leselig informasjon (bort med utydelig håndskrift)
 • Ett trykk for å godkjenn – navn og dato føres på automatisk
 • En digital sjekkliste er trygt lagret i skyen og forsvinner ikke fordi noen har mistet den
 • Fri for kaffeflekker 🙂
 • Sjekklisten blir lagt til i oppgavelisten til de ansatte – umulig å «glemme» å fylle den ut
 • Utfyller og kontrollerende ansvarlige blir varslet når sjekklisten er godkjent
 • Sjekklister er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg, du må ikke fysisk ut og sjekke permen…
 • Ta bilder fra mobiltelefonen og last opp direkte til sjekklisten
 • Opprett avvik som digitalt knyttes mot sjekkpunkter
 • Flere kan arbeide på samme sjekkliste uten å være på samme sted
 • Sjekklisten kan sendes på e-post rett fra mobiltelefonen der du befinner deg

Knytt produksjonsunderlag til sjekklisten

Du kan laste opp produksjonsunderlag direkte på sjekklisten, eller hente inn fra «produksjonsunderlag» i prosjektet sjekklisten tilhører. Slik sikrer du at riktig produksjonsunderlaget alltid ligger vedlagt sjekklisten ved utfylling.
Produksjonsunderlag kan være eksempelvis; en rutine, monteringsinstruks, veiledning, henvisning til NS / byggforsk, beskrivelser eller lignende.

Du kan har flere underlag, og du kan også bruke det samme underlaget i flere sjekklister, slik at du kun trenger laste opp dette én gang per prosjekt. Ved utskrift av sjekklisten er det et eget felt som refererer til hvilke produksjonsunderlag som er benyttet. Produksjonsunderlag kan hentes fra mal-registeret, fra prosjektet eller lastes opp direkte.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør sjekklister i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem