Avvik & avvikshåndtering

Lær riktig måte å registrere, melde fra, rette opp og behandle avvik

Hva er avvik?

Et avvik refererer til en situasjon eller hendelse som ikke oppfyller forventningene, spesifikasjonene eller standardene som er satt for en bestemt oppgave eller situasjon. I en byggebransje kan et avvik oppstå når et byggeprosjekt ikke går i samsvar med byggeplanen eller tegningene, eller når det oppstår problemer under byggingen som fører til at bygningen ikke oppfyller spesifikasjonene eller standardene som er satt for det. Avvik kan være små eller store, og kan påvirke kvaliteten på arbeidet, sikkerheten på byggeplassen, eller tidsplanen for ferdigstillelse av byggeprosjektet. Avvik kan også påvirke prosjektets kostnader, og kan føre til at prosjektet går over budsjettet eller tidsplanen.

Rutiner for avvikshåndtering

I byggebransjen er det viktig å identifisere og håndtere avvik på en riktig måte for å sikre at byggeprosjektet blir gjennomført effektivt og med høy kvalitet. Det er også viktig å sørge for at avvikene blir løst så raskt som mulig for å minimere kostnadene og forsinkelsene som kan oppstå som følge av dem.Det første trinnet i å håndtere avvik i byggebransjen er å identifisere dem. Dette kan gjøres gjennom inspeksjoner, kontroller og testing av materialer og arbeid som utføres på byggeplassen.

Når et avvik er identifisert, bør det dokumenteres og rapporteres til de involverte partene. Dette vil vanligvis inkludere byggherren, entreprenøren og eventuelle underleverandører.

Bilde viser rapporter og oversikter i jobbox

Unngå fremtidige avvik med handlingsplaner

Neste trinn er å analysere avviket for å forstå årsaken til det og utvikle en plan for å løse det. Dette kan involvere å gjennomgå tegninger og spesifikasjoner for å identifisere feil eller uoverensstemmelser, eller å undersøke arbeidsprosessen for å finne ut hvor det har gått galt. Når årsaken til avviket er identifisert, kan en plan for å løse det utvikles. Dette kan innebære å endre arbeidsprosessen, å reparere eller erstatte defekte materialer, eller å revidere byggeplanen eller tegningene for å ta hensyn til avviket. Entreprenøren eller underleverandørene kan også bli bedt om å gi en ny tidsplan eller kostnadsestimat som tar hensyn til endringene som må gjøres. Når en plan er utviklet, bør den implementeres så raskt som mulig. Dette kan innebære å stoppe arbeidet på byggeplassen mens avviket blir løst, eller å ta andre tiltak for å minimere forsinkelsene som kan oppstå som følge av avviket. Byggherren eller entreprenøren bør også følge opp for å sikre at avviket har blitt løst og at arbeidet.

Avvik i JobBox er enkelt å ta i bruk, og kan registreres og behandles på din mobiltelefon. Avvik kan registreres under prosjekt, eller i bedriftens internkontrollsystem, som er en del av JobBox sine IK-HMS verktøy. Du har full oversikt over alle prosjektavvik, og i tillegg oversikt over alle avvik tilhørende et spesifikt prosjekt. Eksempelvis vil man enkelt kunne se hvilke typer avvik som er hyppigst under hvert enkelt prosjekt. Videre kan man også få oversikt over hva som sannsynligvis er årsakssammenhengen mellom avvikstype, konsekvens og årsat til at avvik oppstod. Dette er nyttig data i å bruke i det systematiske arbeidet for å redusere avvik og ikke minst unødvendig kostnad dette medfører.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør avvikshåndtering i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox KS-system