Sikker Jobb-analyse (SJA)

Hva er en SJA og hva skal den inneholde?

Tenk før du handler!

Noen ganger kan en aktivitet, oppgave, eller arbeid, tilsynelatende se ut som «plankekjøring». Men, noen ganger kan det være smart å stoppe opp og tenkte seg om før man starter.

Når det oppstår en situasjon eller aktiviteter som ikke er vurdert i en risikovurdering, skal det vurderes om det skal utføres en sikker jobb-analyse (SJA).

SJA er mye brukt spesielt i bygg- og anleggsbransjen, men generelt bør alle som utfører arbeid som kan føre til skade og ulykker benytte seg av dette verktøyet.

Når skal det gjennomføres en SJA?

 • Arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
 • Aktiviteten er ny og ukjent
 • Folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen
 • Utstyr som arbeidstakerene ikke har erfaring med skal benyttes
 • Forutsetningene er endret (f.eks. værforhold, tilgjengelig tid, rekkefølge av oppgaver, andre aktiviteter utføres i nærheten)
 • Ulykker / uønskede hendelser har skjedd tidligere ved tilsvarende aktiviteter
 • Evaluering og revisjon: Handlingsplanen må evalueres og revideres på jevnlig basis for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Evalueringen kan være basert på tilbakemeldinger fra ansatte, resultater fra ulykker og hendelser på arbeidsplassen, og nye lover og forskrifter som er innført.
 • Evaluering og revisjon: Handlingsplanen må evalueres og revideres på jevnlig basis for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Evalueringen kan være basert på tilbakemeldinger fra ansatte, resultater fra ulykker og hendelser på arbeidsplassen, og nye lover og forskrifter som er innført.
 • Evaluering og revisjon: Handlingsplanen må evalueres og revideres på jevnlig basis for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Evalueringen kan være basert på tilbakemeldinger fra ansatte, resultater fra ulykker og hendelser på arbeidsplassen, og nye lover og forskrifter som er innført.
 • Evaluering og revisjon: Handlingsplanen må evalueres og revideres på jevnlig basis for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Evalueringen kan være basert på tilbakemeldinger fra ansatte, resultater fra ulykker og hendelser på arbeidsplassen, og nye lover og forskrifter som er innført.

SJA skal IKKE være et tiltak i en ROS-analyse eller i en SHA-plan fra byggherre

Bilde av SJA skrivebordet i jobbox

JobBox - SJA med signatur

Når du er ansvarlig for en sikker jobb-analyse kan du enkelt legge til signatur fra alle deltakere direkte i SJA skjema på din mobil eller nettbrett.

En sikker jobb analyse innebærer:

 • Opprett ny SJA, legg til tittel og beskrivelse, og velg hvem som er ansvarlig.
 • Velg deltakere. Alle som skal delta i oppgaven/prosessen skal legges til. Du kan hente fra ansatt-liste, prosjektdeltakere eller legge til manuelt dersom oppgaven inkluderer andre personer enn egne ansatte.
 • Opprett en oppgave, og beskriv hvilken aktivitet som skal gjennomføres.
 • Vurder hvilke muliger farer som kan oppstå, og hvilke risikoreduserende tiltak som skal gjennomføres for å redusere risiko.
 • Vurder sannsynlighet for at faren kan oppstå, og vurder hvilken konsekvens det medfører. Bruk gjerne JobBox sin risikomatrise som hjelpemiddel. Velg en deltaker som er ansvarlig for å iverksette de risikoreduserende tiltakene.
 • Du kan også opprette flere oppgaver, eller hente definerte risikovurderinger fra bedriftens malregister.
 • Når alle oppgaver er definert, kan signering starte. Når én person har signert, blir den låst for å sikre at signering skjer på de vurderinger og beslutninger som er tatt i henhold til hvilke tiltak som skal gjennomføres. Dersom man ønsker å opprette flere oppgaver må den låses opp, og alle deltakere må signere på nytt.
 • Når alle risikoreduserende tiltake er markert som utført, kan arbeidet starte. Alle deltakere vil få denne tilgjenglig i sin oppgaveliste i JobBox. De vil også bli varslet om sitt ansvar, og alle risikoreduserende tiltak de er ansvarlig for å utføre.

SJA-en avsluttes når den er markert som behandlet.

De viktigste funksjonene i SJA

 • Kan knyttes mot dine prosjekter.
 • Du kan ha så mange registreringer du ønsker i hvert prosjekt.
 • Opprett flere oppgaver som tildeles forskjellige deltakere.
 • Deltakere hentes fra prosjektet.
 • Dersom risikoreduserende tiltak skal utføres og behandles av en deltaker må vedkommende være lagt til.
 • Signeringsfelt for deltakere.
 • Ved signering blir risikovurderingen låst for å kunne opprette nye oppgaver. Dette er for å sikre at en signert SJA gjelder de forhold som er opprettet ved signering.
 • Hvert risikoforhold kan delegeres til en ansvarlig som er deltaker.
 • Ansvarlige for risikoforhold vil få oppgaven i sin oppgaveliste, og kan varsles om hendelsen (e-post og SMS)
 • Alle oppgaver for risikoreduserende tiltak må være utført før godkjenning
 • Alle deltakere varsles når SJA-en er behandlet i sin helhet.
Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør SJA i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem