HMS Handlingsplan

Skap en trygg og sunn arbeidsplass

JobBox er et system for HMS og internkontroll som hjelper bedriften med å identifisere og kontrollere farer og risikoer på arbeidsplassen, slik at skader og sykdom kan forebygges.

En handlingsplan er et verktøy som brukes for å planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak som skal bidra til å forbedre arbeidsmiljøet og sikkerheten på en arbeidsplass. HMS-handlingsplanen er en viktig del av HMS-arbeidet og er en strategisk plan som beskriver hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som skal utføre det. En handlingsplan for HMS-arbeid bør være basert på en grundig risikoanalyse av arbeidsmiljøet og de potensielle farene og risikoene som finnes der. Risikoanalysen gir grunnlaget for å identifisere de tiltakene som må iverksettes for å redusere risikoen for skader og sykdom på arbeidsplassen.

En god HMS-handlingsplan bør inkludere:

  • Identifikasjon av risikoer og farer: Det første steget i utviklingen av en handlingsplan er å identifisere risikoer og farer som finnes på arbeidsplassen. Dette kan inkludere alt fra fysiske farer, som fall- og kuttskader, til psykososiale utfordringer som stress og trakassering.
  • Prioritering av tiltak: Etter at risikoer og farer er identifisert, må de prioriteres basert på alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at de vil inntreffe. Dette gir grunnlaget for å velge hvilke tiltak som bør implementeres først.
  • Beskrivelse av tiltak: Når risikoene og tiltakene er identifisert og prioritert, må de beskrives i detalj. Dette inkluderer en beskrivelse av hva som skal gjøres, når det skal gjøres, og hvem som skal utføre det.
  • Implementering: Tiltakene må implementeres i tråd med planen som er utarbeidet. Dette kan kreve en betydelig innsats fra hele organisasjonen, og det er viktig at alle ansatte er involvert og engasjert i implementeringsprosessen.
  • Evaluering og revisjon: Handlingsplanen må evalueres og revideres på jevnlig basis for å sikre at den fortsatt er relevant og effektiv. Evalueringen kan være basert på tilbakemeldinger fra ansatte, resultater fra ulykker og hendelser på arbeidsplassen, og nye lover og forskrifter som er innført.
Bilde av en handlingsplan i jobbox

I tillegg kan en HMS-handlingsplan også hjelpe bedriften å oppnå sine overordnede mål og strategier ved å redusere sykefravær og øke produktiviteten blant de ansatte. En godt utformet handlingsplan kan også hjelpe bedriften å unngå bøter og straffer for manglende overholdelse av arbeidsmiljøloven og andre lover og forskrifter. En handlingsplan kan være spesielt viktig i bransjer med høy risiko, som for eksempel bygge- og anleggsbransjen. Her kan en ulykke eller skade på arbeidsplassen få alvorlige konsekvenser for både arbeidstakere og bedriftens omdømme og økonomi. En godt utformet HMS-handlingsplan kan bidra til å redusere risikoen for slike hendelser og sørge for at bedriften har gode rutiner for å håndtere eventuelle uønskede situasjoner som kan oppstå.

Å utvikle en HMS-handlingsplan kan imidlertid være en omfattende og tidkrevende prosess, og det kan være lurt å få hjelp fra eksperter på området. Det finnes mange konsulentselskaper som spesialiserer seg på HMS og kan bistå bedrifter med å utvikle en handlingsplan som er tilpasset deres spesifikke behov og utfordringer. I tillegg kan det være lurt å søke inspirasjon og råd fra andre bedrifter i samme bransje som allerede har utviklet en vellykket HMS-handlingsplan. Dette kan gi verdifull innsikt og hjelpe bedriften med å identifisere potensielle utfordringer og muligheter som kan tas hensyn til i utviklingen av sin egen plan.

I dagens samfunn er fokus på HMS og sikkerhet stadig økende, og bedrifter som ikke tar dette på alvor risikerer å få problemer med lovgivningen og miste kunder og ansatte på grunn av dårlig omdømme. En HMS-handlingsplan kan være en viktig del av bedriftens strategi for å opprettholde en trygg og sunn arbeidsplass og samtidig oppnå sine overordnede mål og strategier.

I sum kan en HMS-handlingsplan bidra til å redusere risikoen for ulykker og sykdom på arbeidsplassen, øke produktiviteten og trivselen blant de ansatte, og bidra til å opprettholde bedriftens omdømme og konkurranseevne. Ved å utvikle og implementere en god handlingsplan kan bedriften ta ansvar for å skape en trygg og sunn arbeidsplass, samtidig som den oppnår sine overordnede mål og strategier.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør handlingsplaner i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox HMS