Miljøfyrtårn

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor

Bilde av beviset på at total kontroll er miljøfyrtårn sertifisert

JobBox er en bedrift som tar sitt samfunnsansvar på alvor. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan JobBox har jobbet med å oppnå Miljøfyrtårn-sertifiseringen og hva dette betyr for bedriften.

Miljøfyrtårn er en norsk sertifiseringsordning for bedrifter som ønsker å jobbe systematisk med miljøtiltak og bærekraft. Ordningen har som mål å redusere bedrifters miljøbelastning og samtidig øke deres konkurransekraft.For å bli Miljøfyrtårn-sertifisert må bedriften oppfylle en rekke krav og gjennomføre en grundig miljøanalyse. JobBox har jobbet systematisk med miljøtiltak over flere år, og gjennomførte en grundig miljøanalyse i samarbeid med Miljøfyrtårn. Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift forplikter JobBox seg til å kontinuerlig jobbe med å forbedre sin miljøprofil og oppfylle kravene i sertifiseringsordningen.

JobBox har implementert en rekke miljøtiltak for å redusere sin miljøbelastning. Bedriften har blant annet redusert sitt papirforbruk, kildesorterer avfall, og oppfordrer ansatte til å bruke kollektivtransport eller sykle til jobb. I tillegg har JobBox satt seg konkrete mål for å redusere sitt energiforbruk og CO2-utslipp.Som en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift viser JobBox at de tar sitt samfunnsansvar på alvor. Bedriften viser et engasjement for å redusere sin miljøbelastning og bidra til en bærekraftig utvikling. Samtidig øker sertifiseringen JobBox sin konkurransekraft ved å vise at bedriften tar bærekraft på alvor og er villig til å jobbe for å oppnå dette.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er bare en del av JobBox sitt samfunnsansvar. Bedriften har også fokus på å være en inkluderende arbeidsplass, og har implementert tiltak for å øke mangfoldet blant de ansatte. I tillegg støtter JobBox ulike organisasjoner og tiltak som jobber for å fremme bærekraft og sosial rettferdighet.

Samlet sett viser JobBox sitt samfunnsansvar gjennom en helhetlig tilnærming til bærekraft. Bedriften jobber systematisk med miljøtiltak og er en inkluderende arbeidsplass som støtter ulike organisasjoner og tiltak for å fremme bærekraft og sosial rettferdighet. Miljøfyrtårn-sertifiseringen viser at JobBox tar bærekraft på alvor og er villig til å jobbe for å oppnå dette.