Hva er internkontroll innenfor HMS?

I arbeidslivet er internkontroll innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) av avgjørende betydning. Denne artikkelen gir deg en klar forståelse av hva internkontroll innen HMS innebærer, hvordan det skiller seg fra HMS generelt, og hvorfor det er essensielt for organisasjoners arbeid med sikkerhet og lovnøye.

Få et ordentlig HMS-system
->
Bilde viser statistikk og varslinger innad HMS-systemet til JobBox HMS.

Hva er Internkontroll innen HMS?

I arbeidslivet er begrepet "internkontroll" nært knyttet til HMS, som står for Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er viktig å forstå hva internkontroll innen HMS faktisk betyr og hvordan det forholder seg til det bredere feltet av HMS.

Definisjon av Internkontroll innen HMS:

Internkontroll innen HMS refererer til de systematiske tiltakene og prosedyrene en organisasjon implementerer for å sikre et trygt og sikkert arbeidsmiljø samtidig som de oppfyller juridiske krav og regler som gjelder for HMS. Dette området inkluderer alt fra forebygging av arbeidsrelaterte skader og helseskader til beskyttelse av miljøet. Internkontroll er i hovedsak en metode for å opprettholde sikkerhet og overholde lover knyttet til HMS.

Forholdet Mellom Internkontroll og HMS:

HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) er et bredere begrep som omfatter alle aspekter av arbeidsmiljøet. Mens internkontroll er en del av HMS, handler HMS om å skape en helhetlig kultur som fremmer helse, sikkerhet og miljøbevissthet i alle deler av organisasjonen. HMS tar også hensyn til kulturelle aspekter og organisasjonens påvirkning på miljøet.

Mens internkontroll er spesifikt rettet mot etterlevelse av lover og reguleringer for å opprettholde trygge arbeidsforhold, er HMS mer omfattende og inkluderer bærekraftige praksiser og hensyn til miljøet. HMS handler om å bygge en helhetlig kultur som fremmer helse, sikkerhet og miljøbevissthet på alle nivåer i organisasjonen.

Oppsummering:

Internkontroll innen HMS er en viktig del av arbeidet med å sikre et trygt arbeidsmiljø og etterleve lovpålagte krav knyttet til HMS. Det omfatter systematiske tiltak og prosedyrer som er utformet for å opprettholde sikkerhet og beskytte arbeidstakernes helse, samtidig som det overholder gjeldende regelverk. HMS, på den annen side, er et mer omfattende begrep som inkluderer alle aspekter av helse, miljø og sikkerhet, samt bærekraftsprinsipper.

Å forstå internkontroll innen HMS er avgjørende for å opprettholde et trygt og sikkert arbeidsmiljø samtidig som organisasjonen oppfyller sine forpliktelser knyttet til HMS-lovgivningen.