JobBox® HMS

Et komplett system for internkontroll.

Proppfull av maler som er klar til bruk fra dag én. Utfyller alle kravene i internkontrollforskriften §5. Fri opplæring til alle våre kunder.

Bli tilsendt et pristilbud
Bilde av rapporter HMS i JobBox

Gjør HMS enkelt.

Det komplette
HMS-systemet.

En skreddersydd web applikasjon som utfyller alle de åtte kravene i internkontrollforskriften §5.

Nå slipper du å
starte med blanke ark.

For hver gang du skal utføre internkontroll, så har JobBox
en mal klar som du kan bruke. I JobBox® HMS finner du verktøyene
som du trenger, når du trenger dem.

De viktigste verktøyene for å oppnå 100% HMS får du med JobBox.

Sikker jobb-analyse, SHA

HMS

Avvik

RUH

SJA

Innfrir alle krav. HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften.

Avvik, sjekklister, stoffkartotek, og mye mer i JobBox
Opprett en handlingsplan i JobBox

Lag en skikkelig handlingsplan. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer knyttet til arbeidet i bedriften. JobBox® HMS har eget system for handlingsplaner. Avvik eller behov for endringer etter vernerunder kan legges inn i en handlingsplan som kan tildeles en ansvarlig for oppfølging av korrigerende tiltak.

Signer viktige dokumenter. JobBox har en gjennomgående arbeidsflyt der dokumenter og oppgaver tildeles en ansvarlig som systemet sørger for å opprettholde frem til oppgaven er utført. Dine ansatte kan enkelt signere rutiner, arbeidskrav og andre viktige dokumenter via sin egen mobil, pc eller nettbrett.

Signer alle dokumenter elektronisk via jobbox

Risikovurdering.

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle
farer og problemer knyttet
til arbeidet i bedriften.

Spesielt gjelder dette for arbeid som er av type oppdrag
eller prosjekter der område er nytt eller ukjent. Dette gjelder
spesielt for byggeplasser, der det potensielt er
mange risikoer knyttet til arbeidet.

Steg 1 - Risikoindetifisering.

Formålet er å lage en liste over potensielle farer som kan utløse uønskede hendelser, eller som ikke er i samsvar med mål en ønkser å oppnå. I JobBox kan man enkelt opprette en risikovurdering og angi en beskrivelse av aktivitet eller prosess. Man kan også angi et prosjekt og en frist for når utførelsen av risikovurderingen skal være gjennomført. Deretter legger man til deltakere som skal delta i risikovurderingen og eventuelt være ansvarlig for risikoreduserende tiltak. Deltakere som blir lagt til og får ansvar for tiltak, vil både varsles om dette og få oppgavene opp i sin oppgaveliste. Om ønskelig, kan alle deltakere signere risikoanalysen. Når alle risikoer er identifisert kan du fortsette til neste steg > Risikoanalyse.

skjermbilde av risikovurdering i JobBox
Steg 2 - Risikoanalyse

Risikoanalyse handler om å utvikle en forståelse av mulig konsekvens og sannsynlighet på hendelser utført i risikoidentifiseringen. Resultatet av sannsynlighet for at en uønsket hendelse oppstår og hvilken konsekvens det medfører, skal kartlegge hvilke risikoforhold som må håndteres. Risikovurdering i JobBox har en risikomatrise som enkelt kan hentes opp når man utfører en risikoanalyse. Den har verdi fra 1 til 5 på sannsynlighet og konsekvens, og gir deg en risikovurdering fra 1 til 25. 1-4 gir deg «Ubetydelig risiko» (typisk akseptabel), 5-12 gir deg «Betydelig risiko» (bør vurderes), 15-25 gir deg «Kritisk risiko» (typisk uakseptabel). Dette kan være en godt hjelpemiddel for neste steg > Risikoevaluering.

skjermbilde av risikovurdering i JobBox
Steg 3 - Risikoevaluering.

Formålet med risikoevalueringen er å beslutte hvilke risikoer som må håndteres, og hvilken prioritet handteringen av dem bør gis. I enkelte tilfelle kan risikoevalueringen medføre en beslutning om å gjennomføre en videre analyse. Potensielle hendelser som resulterer i lav sannsynlighet og konsekvens kan besluttes å gjennomføres uten videre tiltak. I JobBox håndteres risikoforhold ut i fra hvilken verdi risikoforholdet får i risikomatrisen. Høy sannsynlighet (for at faren kan oppstå) kombinert med høy konsekvens (og hvilken alvorlighetsgrad det medfører) vil gi deg en risikovurdering som betydelig risiko (høy) og bør derfor vurderes i den grad om og hvilke risikoreduserende tiltak er nødvendig. Alle risikoforhold der tiltak er nødvendig blir opprettet som en oppgave som må utføres av en deltaker i risikovurderingen. Nå gjenstår det bare å håndtere alle farer i neste steg > Risikohåndtering.

skjermbilde av risikovurdering i JobBox
Steg 4 - Risikohåndtering.

Risikohåndtering omfatter å velge ett eller flere alternativ for å handtere for høye risikoer, og deretter iverksette tiltakene. Alle tiltak som skal håndteres skal tildeles en ansvarlig med tidsfrist. Om nødvendig skal tiltakene inn i en handlingsplan. Når alle tiltak er gjennomført kan risikoanalysen avsluttes. Når alle risikoforhold er prioritert i rekkefølge gjenstår det å utføre de risikoreduserende tiltakene. I JobBox vil alle ansatte få opp de risikoreduserende tiltakene de er ansvarlig for, i sin oppgaveliste – med frist for utførelse. Når alle tiltakene er utført, kan risikovurderingen avsluttes og merkes som behandlet.

skjermbilde av risikovurdering i JobBox

Få oversikt i bedriften.

Et organisasjonskart
genereres automatisk
når du legger inn dine
ansatte i systemet.

Du kan opprette avdelinger og velge hvem
som er ansvarlig for en avdeling
(eller lag/arbeidsgruppe etc.).

Bilde av JobBox HMS på tablet

Personaldokumenter. Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Få oversikt over nærmeste pårørende. Alle ansatte kan legge inn én eller flere pårørende, og velge relasjon. Her legger man inn kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå noe med en ansatt. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle ansatte i systemet, slik at en kollega raskt kan slå opp denne infoen umiddelbart ved behov.

Orden i alle dokumenter. Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Du får også total kontroll over alle mapper for arbeidsmiljø, ansettelse, oppsigelse og mer. Din bedrift velger om dere ønsker å bruke våre maler eller lage deres egne.

Spørsmål? Vi svarer.

Hva er et HMS-system?

HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften. 

Dekker JobBox® HMS alle krav til internkontroll?

Ja, JobBox® HMS er et skreddersydd nettbasert system som utfyller alle de åtte kravene i Internkontrollforskriften §5.

Fungerer systemet på alle typer plattformer (PC, mobil, nettbrett etc)?

Vi har laget JobBox® HMS slik at alle skal kunne ta nytte av det, og det fungerer utmerket på alle kjente plattformer. 

Hvor mye koster det?

For å kunne gi deg et nøyaktig prisanslag så må vi vite hvor mange ansatte det er i foretaket, samt hvor mange brukere som er ønskelig. Ta kontakt med oss for et konkret pristilbud.