JobBox® HMS

Et komplett system for internkontroll.

Proppfull av maler som er klar til bruk fra dag én. Utfyller alle kravene i internkontrollforskriften §5. Fri opplæring til alle våre kunder.

Bli tilsendt et pristilbud
Bilde av rapporter HMS i JobBox

Gjør HMS enkelt.

Det komplette
HMS-systemet.

En skreddersydd web applikasjon som utfyller alle de åtte kravene i internkontrollforskriften §5.

Nå slipper du å
starte med blanke ark.

For hver gang du skal utføre internkontroll, så har JobBox
en mal klar som du kan bruke. I JobBox® HMS finner du verktøyene
som du trenger, når du trenger dem.

De viktigste verktøyene for å oppnå 100% HMS får du med JobBox.

Sikker jobb-analyse, SHA

HMS

Avvik

RUH

SJA

Innfrir alle krav. HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften.

Avvik, sjekklister, stoffkartotek, og mye mer i JobBox
Opprett en handlingsplan i JobBox

Lag en skikkelig handlingsplan. Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer knyttet til arbeidet i bedriften. JobBox® HMS har eget system for handlingsplaner. Avvik eller behov for endringer etter vernerunder kan legges inn i en handlingsplan som kan tildeles en ansvarlig for oppfølging av korrigerende tiltak.

Signer viktige dokumenter. JobBox har en gjennomgående arbeidsflyt der dokumenter og oppgaver tildeles en ansvarlig som systemet sørger for å opprettholde frem til oppgaven er utført. Dine ansatte kan enkelt signere rutiner, arbeidskrav og andre viktige dokumenter via sin egen mobil, pc eller nettbrett.

Signer alle dokumenter elektronisk via jobbox

Få oversikt i bedriften.

Et organisasjonskart
genereres automatisk
når du legger inn dine
ansatte i systemet.

Du kan opprette avdelinger og velge hvem
som er ansvarlig for en avdeling
(eller lag/arbeidsgruppe etc.).

Bilde av JobBox HMS på tablet

Personaldokumenter. Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Få oversikt over nærmeste pårørende. Alle ansatte kan legge inn én eller flere pårørende, og velge relasjon. Her legger man inn kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå noe med en ansatt. Denne informasjonen er tilgjengelig for alle ansatte i systemet, slik at en kollega raskt kan slå opp denne infoen umiddelbart ved behov.

Orden i alle dokumenter. Legg inn oversikt over alle kompetanse, kursbevis og sertifikater på dine ansatte. Du kan også opprette avtaledokumenter eller lignende, og knytte dette opp mot de ansatte, som du også kan velge å dele med den aktuelle personen, slik at både bedriften og den ansatte kan se hvilken informasjon som er lagret.

Du får også total kontroll over alle mapper for arbeidsmiljø, ansettelse, oppsigelse og mer. Din bedrift velger om dere ønsker å bruke våre maler eller lage deres egne.

Spørsmål? Vi svarer.

Hva er et HMS-system?

HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften. 

Dekker JobBox® HMS alle krav til internkontroll?

Ja, JobBox® HMS er et skreddersydd nettbasert system som utfyller alle de åtte kravene i Internkontrollforskriften §5.

Fungerer systemet på alle typer plattformer (PC, mobil, nettbrett etc)?

Vi har laget JobBox® HMS slik at alle skal kunne ta nytte av det, og det fungerer utmerket på alle kjente plattformer. 

Hvor mye koster det?

For å kunne gi deg et nøyaktig prisanslag så må vi vite hvor mange ansatte det er i foretaket, samt hvor mange brukere som er ønskelig. Ta kontakt med oss for et konkret pristilbud.