JobBox® Timeføring

Før timer på en
smartere måte

Brukervennlig timeføring som er spesielt
tilpasset mobiltelefoner.
Alt du trenger å gjøre er å plugge kjøreboken i bilen – resten går automatisk.
Du sparer tid og penger, samt får alle rapportene som du trenger.
Logo Visma
Logo Duett
Logo Unimicro
Logo Tripletex
En person som ser på JobBox timeføring

Hele 3 måter
å føre timer på!

Vår erfaring er at ikke én metode å registrere
timer på passer for alle ansatte i samme bedrift.
I JobBox har du mulighet til å individuelt velge
metode per ansatt. Fleksibelt!

Fra – til klokkeslett

Ansatt må spesifisere klokkeslett for start og slutt.
Dette er den mest vanlige måten å føre timer på.

Stemple inn/ ut

Enkleste måte å føre timer på, og fanger nøyaktig tid.
Gir også mulighet for å hente GPS-posisjon.

Antall timer

Enkelt og greit – registrer hvor mange timer som er arbeidet.

Komplett oversikt.

Få stålkontroll på hva timene
i bedriften blir brukt til.

JobBox® Timeføring gir deg rapportene du trenger for å
få bedre oversikt over timebruken til dine ansatte.

Det komplette
HMS-systemet.

En skreddersydd web applikasjon som utfyller alle de åtte kravene i internkontrollforskriften §5.

Et bilde av timeføring i JobBox
Et bilde av timeføring i JobBox

Enkelt for ansatte å stemple inn og ut fra arbeid.

Enkelt for ledere å godkjenne timer.

Mann som bruker datamaskin for til timegodkjenning i JobBox

Innfrir alle krav.

HMS og internkontroll er et enkelt og nødvendig verktøy for å kunne drive systematisk Helse, Miljø og Sikkerhetsarbeid (HMS), opp mot internkontrollforskriften.

Avvik, sjekklister, stoffkartotek, og mye mer i JobBox

Lag en skikkelig handlingsplan.

JobBox har eget system for handlingsplaner. Avvik eller behov for endringer etter vernerunder kan legges inn i en handlingsplan som kan tildeles en ansvarlig for oppfølging av korrigerende tiltak.

Det komplette
HMS-systemet.

En skreddersydd web applikasjon som utfyller alle de åtte kravene i internkontrollforskriften §5.

Regnskap.

Timer overføres
enkelt til lønn.

Du kan enkelt exportere det du trenger
til kjente regnskapsprogram.

Det komplette
HMS-systemet.

En skreddersydd web applikasjon som utfyller alle de åtte kravene i internkontrollforskriften §5.

En dame som fører timer med JobBox
Logo Visma
Logo Unimicro
Logo PowerOffice
Logo Zirius
Logo Duett
Logo Agro Økonomi
Logo nettlønn
Logo xledger