Kundeomtale

BraCom: Effektivisering og suksess i telekombransjen

Startet fra bunnen med stor ambisjon

BraCom ble grunnlagt i 2019 av Erling-Geir Iversen og Hans Jørgen Bergum. Iversen er daglig leder og en siviløkonom med bred bransjeerfaring.


Hans Jørgen Bergum er produksjonsleder i BraCom og er en ingeniør og bedriftsøkonom med over 30 års erfaring i telekombransjen. Med en bakgrunn som spenner fra feltingeniør til lederroller i Telenor og senere Relacom, hadde Bergum en unik innsikt i bransjen. Han så muligheten til å effektivisere og strukturere bransjen på en bedre måte.


BraCom startet bokstavelig talt fra bunnen av og hadde ingen eksisterende systemer. Deres første skritt var å implementere et produksjonsstyringssystem skreddersydd til deres behov, og de var de første i Norge som tok denne dristige avgjørelsen

Sammenføring av erfaring og nytenkning

En av BraComs suksessfaktorer var evnen til å bringe sammen erfarne fagfolk og nyutdannede sivilingeniører. Den erfarne staben delte sin dyrebare kunnskap med de nyutdannede, samtidig som de unge ingeniørene brakte med seg friske perspektiver, nye metoder og ny teknologi. Dette samspillet mellom erfarne og unge talenter har ført til at mange av de nyutdannede nå har avansert til avdelingsledere, noe som viser BraComs engasjement for vekst og utvikling.


JobBox HMS-System: En vinnende beslutning

Som BraCom vokste, ble behovet for en solid HMS-løsning tydelig. De hentet inn tilbud fra flere leverandører, inkludert de største i bransjen. Valget falt til slutt på JobBox HMS-system, og det var flere grunner til denne avgjørelsen.

«Det som var utslagsgivende for oss var det oversiktlige skrivebordet (dashbordet) som JobBox har. Og fleksibiliteten det gir oss til å tilpasse det til vårt behov. I tillegg var prisen for systemet konkurransedyktig» – Hans Jørgen Bergum, Produksjonsleder.

JobBox sitt oversiktlige system gir enkel tilgang til all HMS-relatert dokumentasjon, aktiviteter og forskrifter. Systemet er brukervennlig og kostnadseffektivt.


Hvem må ha et HMS-system?

Godkjent av Telenor: Bekreftelse av suksess

En viktig milepæl for BraCom var godkjennelsen fra Telenor, en anerkjent aktør i bransjen. Når Telenor reviderte BraComs HMS-rutiner og ga sin godkjenning, var det en bekreftelse på at BraCom hadde valgt riktig partner i JobBox. Alle brikkene falt på plass for BraCom, og de kunne med trygghet fortsette sin vekst og ekspansjon.

JobBox Oversiktsliste: Nytt skritt mot fremtiden

Nylig har BraCom tatt enda et nytt skritt mot å styrke prosjektstyringen ved å implementere JobBox Oversiktliste på sine prosjekter. Dette vil ytterligere forbedre deres evne til å levere strukturert og dokumentert arbeid til sine kunder, og det er nok en investering i deres suksesshistorie.


Med en dedikasjon for effektivisering og samarbeid med pålitelige partnere som JobBox, er BraCom klar for en lovende fremtid i telekombransjen.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør handlingsplaner i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox HMS