Risikovurdering er noe man bør utføre kontinuerlig

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer knyttet til arbeidet i bedriften. Spesielt gjelder dette for arbeid som er av type oppdrag eller prosjekter der område er nytt eller ukjent. Dette gjelder spesielt for byggeplasser, der det potensielt er mange risikoer knyttet til arbeidet.

Arbeidsgivere har ansvar for at risikovurdering og risikoanalyse blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Risikovurderinger er noe som skal gjennomføres jevnlig i bedriftens systematiske HMS arbeid, samt i forkant av alle byggeprosjekter.

I et byggeprosjekt der det er mange parter involvert, eksempelvis byggherre, prosjekterende/rådgivere, entreprenører og underentreprenører (UE) er det svært viktig at det foreligger en risikovurdering alle er kjent med. Det skal samhandles for å unngå skader og ulykker i arbeidet som utføres på byggeplassen. Alle involverte aktører har ansvar i det forebyggende HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) arbeidet.

Det er ingen fasit på hvor omfattende eller hvor ofte man skal ta en risikovurdering. Dette er noe som må tilpasses bedriftens virksomhet.

Dersom risikoforhold endrer seg i byggeperioden kan det ved enkelte hendelser være nok å ta en sikker jobb-analyse (SJA) for å løse konkrete oppgaver. Du kan lese mer om hvordan du registrerer SJA i JobBox her.

En risikovurdering består i all hovedsak av:

Risikovurdering i JobBox

Vi har laget en video som viser hvor enkelt det er å bruke JobBox som verktøy for å utarbeide en risikovurdering.
Risikovurdering i JobBox

Lag egne malsett med risikoforhold

Ved å opprette et malsett med risikoforhold, og plassere de i en eller flere grupper, kan du enkelt og raskt opprette hendelser du ofte bruker i forskjellige sammenhenger.

Malsett for risikoforhold

De viktigste funksjonene

 • Kan brukes internt i bedriften for systematisk HMS arbeid
 • Kan knyttes mot dine prosjekter
 • Du kan ha så mange risikovurderinger du ønsker i hvert prosjekt
 • Du kan velge å legge til deltakere
  • Dersom risikoreduserende tiltak skal utføres og behandles av en deltaker må vedkommende være lagt til.
 • Signeringsfelt for deltakere
  • Ved signering blir risikovurderingen låst for å kunne opprette nye risikoforhold. Dette er for å sikre at en signert risikovurdering gjelder de forhold som er opprettet ved signering. Dersom nye risikoforhold dukker opp, kan risikovurderingen «låses opp», men da må deltakere signere på nytt.
 • Hvert risikoforhold kan delegeres til en ansvarlig som er deltaker i risikovurderingen
 • Ansvarlige for risikoforhold vil få oppgaven i sin oppgaveliste, og kan varsles om hendelsen (e-post og SMS)
 • Alle risikoforhold må være utført før risikovurderingen kan godkjennes
 • Alle deltakere varsles når risikovurderingen er behandlet i sin helhet.
 • Kan lastes ned som PDF

Bli varslet på alle hendelser

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny