Prosjektimer i JobBox

Optimaliser prosjektstyringen med prosjekttimer i JobBox

Prosjektstyring kan være en kompleks oppgave, spesielt når det kommer til å spore og administrere prosjekttimer. Men det er her JobBox kommer inn som din ultimate løsning for å effektivisere prosjektstyringen.

Nøyaktig Tidsregistrering:

Med JobBox kan dine ansatte enkelt registrere tiden de bruker på ulike prosjekter. Dette gir deg en nøyaktig oversikt over hvor mye tid som brukes på hvert prosjekt, og hjelper deg med å forstå ressursallokeringen bedre.

Effektiv Ressursstyring:

Med timeføring i JobBox kan du velge hvilke arbeidsarter som skal være tilgjengelig for prosjektdeltakerene.Det kan gi deg bedre kontroll over hvor mange timer som brukes på eksempelvis; gulvlegging, plating av vegger, sparkling og maling. Du kan også definere en kostpris på hver arbeidsart for enklere faktureringsgrunnlag.

Bildedokumentasjon:

Med innsikt i prosjekttimer kan du enkelt optimalisere ressursbruken. Identifiser hvilke prosjekter som krever mer eller mindre tid og tilpass ressursene i tråd med det. Dette gir deg muligheten til å øke produktiviteten og minimere overskridelser.

Bilde av skrivebordet til kvalitetssystem i jobbox

Klient- og ansatttilfredshet:

Ved å holde styr på prosjekttimer kan du levere mer nøyaktige fakturaer til klientene dine. Dette øker tilliten og forbedrer klienttilfredsheten. Samtidig gir nøyaktig tidsregistrering ansatte en følelse av rettferdighet og kan øke deres engasjement og tilfredshet.

Effektiv prosjektstyring begynner med nøyaktig tidsregistrering, og JobBox gjør det enkelt. Start med å implementere våre prosjekttimer i din bedrift i dag, og opplev hvordan du kan optimalisere prosjektleveransene, øke effektiviteten og oppnå bedre resultater.

Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Før prosjekttimer i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem