Prosjektstyring

Full oversikt i dine prosjekter

I JobBox prosjektstyring har du full oversikt over hendelser og dokumenter som tilhører hvert enkelt prosjekt. Vi har valgt å samle all nyttig informasjon under prosjektet, slik at når du skal navigere deg hurtig mellom ubehandlet avvik, så jobber du innenfor prosjektet – helt til du velger å forlate det.

JobBox har mange nyttige funksjoner, og er et godt verktøy som forenkler dine forpliktelser i henhold til å tilfredsstille krav fra plan- og bygningsloven.

JobBox prosjektstyring - Prosjektinfo
Greit å vite om prosjektstyring i JobBox

Tilgangskontroll

Med prosjektstyring i JobBox kan du enkelt begrense tilgang for de ansatte, til dine prosjekter. Noen prosjekter har kanskje sensitiv informasjon som kun deltakere har behov for å ha kjennskap til, og du kan derfor via tilgangskontroll aktivere begrenset tilgang.

Du kan via bedriftsinnstillinger bestemme hva som skal være standard for nye prosjekter, men i tillegg kan du endre dette individuelt per prosjekt.

Arbeidsarter med fakturagrunnlag

Med timeføring i JobBox kan du velge hvilke arbeidsarter som skal være tilgjengelig for prosjektdeltakerene.

Det kan gi deg bedre kontroll over hvor mange timer som brukes på eksempelvis; gulvlegging, plating av vegger, sparkling og maling. Du kan også definere en kostpris på hver arbeidsart for enklere faktureringsgrunnlag.

Bildedokumentasjon

En svært viktig, men enkel måte å dokumentere arbeid på, er ved bruk av bilder. I JobBox kan dette dokumentere i den grad du selv ønsker.

I prosjektets «dokumenter» har vi en egen kategori for bilder. Her kan du opprette mapper og lage den struktur du ønsker for å enkelt finne frem bilder på et senere tidspunkt.

I tillegg kan bilder lastes opp på for eksempel en sjekkliste eller et avvik, slik at bildet følger avviket.

I prosjektet har du rask tilgang til
 • Prosjektinfo med oppdragsadresse og oppdragsgiver
 • Deltakere
 • Hvilke andre entreprenører er involvert
 • Sjekklister
 • Produksjonsunderlag
 • Bilder
 • Rutiner og prosedyrer
 • Byggesaksblanketter
 • Dokumenter for HMS arbeid
 • Timer (opp mot budsjett)
 • Avvik
 • RUH (Rapport Uønsket Hendelse)
 • Risikoanalyser
 • SJA (Sikker Jobb-analyse) med signering på stedet
 • Oppgaver tilhørende prosjektet
 • Loggbok der alle som er involvert kan kommunisere sammen
 • Enkle statistikker av type hendelser

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny