Prosjektstyring i JobBox

Full oversikt i dine prosjekter

I JobBox prosjektstyring har du full oversikt over hendelser og dokumenter som tilhører hvert enkelt prosjekt. Vi har valgt å samle all nyttig informasjon under prosjektet, slik at når du skal navigere deg hurtig mellom ubehandlet avvik, så jobber du innenfor prosjektet – helt til du velger å forlate det.

JobBox har mange nyttige funksjoner, og er et godt verktøy som forenkler dine forpliktelser i henhold til å tilfredsstille krav fra plan- og bygningsloven.

Tilgangskontroll:

Med prosjektstyring i JobBox kan du enkelt begrense tilgang for de ansatte, til dine prosjekter. Noen prosjekter har kanskje sensitiv informasjon som kun deltakere har behov for å ha kjennskap til, og du kan derfor via tilgangskontroll aktivere begrenset tilgang.Du kan via bedriftsinnstillinger bestemme hva som skal være standard for nye prosjekter, men i tillegg kan du endre dette individuelt per prosjekt.

Arbeidsarter med fakturagrunnlag:

Med timeføring i JobBox kan du velge hvilke arbeidsarter som skal være tilgjengelig for prosjektdeltakerene.Det kan gi deg bedre kontroll over hvor mange timer som brukes på eksempelvis; gulvlegging, plating av vegger, sparkling og maling. Du kan også definere en kostpris på hver arbeidsart for enklere faktureringsgrunnlag.

Bildedokumentasjon:

En svært viktig, men enkel måte å dokumentere arbeid på, er ved bruk av bilder. I JobBox kan dette dokumentere i den grad du selv ønsker.I prosjektets «dokumenter» har vi en egen kategori for bilder. Her kan du opprette mapper og lage den struktur du ønsker for å enkelt finne frem bilder på et senere tidspunkt.I tillegg kan bilder lastes opp på for eksempel en sjekkliste eller et avvik, slik at bildet følger avviket.

Bilde av skrivebordet for prosjekttimer i jobbox

Bildedokumentasjon:

 • Prosjektinfo med oppdragsadresse og oppdragsgiver
 • Deltakere
 • Hvilke andre entreprenører er involvert
 • Avvik og sjekklister
 • Produksjonsunderlag
 • Bilder
 • Rutiner og prosedyrer
 • Byggesaksblanketter
 • Dokumenter for HMS arbeid
 • Timer (opp mot budsjett)
 • Risikoanalyser og RUH
 • Oppgaver tilhørende prosjektet
 • Loggbok der alle som er involvert kan kommunisere sammen
Logo Master Taket AS
Logo Jatre
Logo JMB prosjekt
logo zenzorama
Logo flesland flis
Logo star elektro
Logo stormbygg
Logo El total
Utfør prosjektstyring i et digitalt kvalitetssystem
Les om JobBox Kvalitetssystem