Enkelt og effektiv avviksregistrering

JobBox system for avvik i prosjekt og internkontroll

Avviksbehandling handler om å registrere, melde fra, rette opp og behandle. Alle virksomheter uavhengig av bransje, skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik.

Dette refereres til under § 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Avvik i JobBox er enkelt å ta i bruk, og kan registreres og behandles på din mobiltelefon. Avvik kan registreres under prosjekt, eller i bedriftens internkontrollsystem, som er en del av JobBox sine IK-HMS verktøy.

Full oversikt

I JobBox er avvik inndelt i IK-HMS eller prosjekt avvik. Du har full oversikt over alle prosjektavvik, og i tillegg oversikt over alle avvik tilhørende ett spesifikt prosjekt.

Eksempelvis vil man enkelt kunne se hvilke typer avvik som er hyppigst under hvert enkelt prosjekt. Videre kan man også få oversikt over hva som sannsynligvis er årsakssammenhengen mellom avvikstype, konsekvens og årsak til at avvik oppstod. Dette er nyttig data å bruke i det systematiske arbeidet for å redusere avvik, og ikke minst unødvendig kostand dette medfører.

JobBox system for avvik og statistikk

Eksempel på enkel registrering

Å registrere avvik i JobBox er gjort på under ett minutt!

Vi illustrerer i en video i løpet av 53 sekunder!

Enkel avviksregistrering i JobBox

Eksempel på utfyllende registrering

Utfyllende registrering med bildevedlegg – også en rask prosess!

Vi illustrerer i en video i løpet av 1 minutt og 13 sekunder!

Utfyllende avviksregistrering i JobBox

Enkel avviksregistrering

Avvik i JobBox er tilpasset slik at det kan brukes av bedrifter med forskjellig behov.

Avvik kan gjøres enkelt med kun få tastetrykk:

 • Velg en avvikstype
 • Legg inn en beskrivelse av avviket
 • Lagre

Det er alt som kreves. Når det er gjort vil systemet varsle om ny hendelse til administrator, prosjektleder eller personalansvarlig, avhengig av kontrollform avviket tilhører.

Utfyllende avviksregistrering

For bedrifter som ønsker å dra mer nytte av avvikssystemet JobBox tilbyr, kan man velge å legge til ytterligere informasjon. Dette kan selvsagt alltid gjøres i ettertid, slik at selve registreringen kun er det mest nødvendige.

 • Velg avvikstype
 • Velg prosjekt (dersom aktuelt)
 • Velg én eller flere konsekvenser (avviket medfører)
 • Legg til en beskrivelse av avviket
 • Legg inn ditt forslag til utbedring
 • Legg til et vedlegg, for eksempel et bilde
 • Lagre

Systemet vil så varsle om ny hendelse, og arbeidet med å behandle avviket kan starte.

JobBox registrering og behandling av avvik

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny