Nye regler om verneombud fra 1. januar 2024: Viktig informasjon for arbeidsgivere

Fra det kommende året blir det obligatorisk for alle virksomheter med fem eller flere ansatte å ha et verneombud på plass. Dette betyr at arbeidsgivere nå bør starte prosessen for å komme i mål før nyåret.

Trenger du kurs i verneombud?
->
Tre arbeidere med gule vester og hvite hjelmer som jobber med HMS tiltak på et prosjekt.

Endringer som kommer


Fram til nå har virksomheter med under 10 ansatte kunnet inngå avtale om å ikke ha verneombud. Fra nyttår kan kun virksomheter med færre enn fem ansatte inngå en slik avtale. Det blir også endringer for virksomheter som må ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kravet gjelder nå for virksomheter med 50 eller flere ansatte, men fra nyttår endres det til 30 ansatte.

Hvordan dette påvirker ledere i små virksomheter
Godt arbeidsmiljø rangeres ofte høyt når ansatte blir spurt om hva som er viktig på arbeidsplassen. Den kommende obligatoriske rollen til verneombudet vil gi støtte til ledere i mindre virksomheter, som tidligere kanskje ikke hadde noen å diskutere bedriftssaker med. Verneombudet blir en kompetent samtalepartner, opplært og kjent med kravene for et trygt arbeidsmiljø.

Mer enn bare brannsikkerhet
En annen betydelig endring i arbeidsmiljøloven er den tydeligere presiseringen av at verneombudet også skal ivareta det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Det blir tydeligere at verneombudets rolle handler like mye om å vurdere om medarbeidere opplever helseskadelig stress, trakassering eller trusler på arbeidsplassen.

Hva er verneombud?
Et verneombud er en representant for de ansatte på arbeidsplassen som er utpekt eller valgt for å ivareta deres interesser knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Verneombudets hovedoppgave er å bidra til å skape et trygt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Noen av de viktigste oppgavene til et verneombud inkluderer:

  • Risikovurdering: Identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til arbeidsmiljøet, og bidra til å utvikle tiltak for å redusere eller eliminere disse risikoene.
  • Opplæring: Gi opplæring og informasjon til ansatte om HMS-forhold, samt bidra til å øke bevisstheten om viktigheten av sikkerhet og helse på arbeidsplassen.
  • Delta i beslutningsprosesser: Representere de ansatte i spørsmål knyttet til HMS i samarbeid med ledelsen. Dette inkluderer å delta i møter og diskusjoner om endringer som kan påvirke arbeidsmiljøet.
  • Rapportering av avvik: Melde fra til ledelsen om avvik, farlige forhold eller situasjoner som kan utgjøre en trussel mot ansattes helse og sikkerhet.
  • Konflikthåndtering: Bidra til å løse konflikter relatert til arbeidsmiljøet og HMS ved å samarbeide med både ansatte og ledelse.
  • Delta i HMS-opplæring: Verneombudet har rett til opplæring for å utføre sine oppgaver på en effektiv måte og holde seg oppdatert om endringer i HMS-lovgivningen.

Sammendrag
Endringene i reglene om verneombud trer i kraft 1. januar 2024. Da må alle virksomheter med flere enn fem ansatte ha verneombud.

Og fra nyttår må alle virksomheter med flere enn 30 ansatte ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Verneombudets ansvar omfatter ikke bare fysisk sikkerhet, men også det psykososiale miljøet på arbeidsplassen.

Virksomheter uten tidligere verneombud oppfordres til å starte prosessen nå for å være i samsvar med de nye reglene innen 1. januar 2024.