Hvordan unngå straffeskatt med elektronisk kjørebok

Visste du at det å føre en elektronisk kjørebok kan spare deg for masse penger i skatt? I denne artikkelen vil vi diskutere hva straffeskatt og skattesmell er, hvorfor det kan påløpe på kjøregodtgjørelse, og hvordan du kan unngå det, skatteetatens krav til kjørebok, skattefordeler og mer.

Kontakt en rådgiver
->
Skjermbilde av dashbord i JobBox TripLog

Straffeskatt og skattesmell på grunn av dårlig føring av kjørebok

Visste du at det å føre en elektronisk kjørebok kan spare deg for masse penger i skatt? Hvis du bruker en firmabil til privatkjøring, må du som hovedregel skattlegges for denne fordelen, men med en elektronisk kjørebok kan arbeidsgiveren din få fradrag og kompensere deg skattefritt. Så ikke la denne lille detaljen bli til store økonomiske konsekvenser.

Hva er kjøregodtgjørelse og kilometergodtgjørelse? Og hva er forskjellen?

Kjøregodtgjørelse og kilometergodtgjørelse er typer godtgjørelse for å dekke kostnadene som oppstår når man bruker privat bil i jobbsammenheng. Forskjellen mellom dem ligger i hvordan de beregnes og hva de dekker.

Kjøregodtgjørelse er en fast sum som arbeidstakeren får utbetalt for hver dag/uke eller hver tur som de bruker egen bil i jobbsammenheng. Kjøregodtgjørelsen skal dekke alle kostnadene knyttet til bilhold, som for eksempel forsikring, reparasjoner, vedlikehold og drivstoff. Beløpet fastsettes av arbeidsgiveren og kan variere fra selskap til selskap.

Kilometergodtgjørelse er en sum som utbetales basert på antall kilometer som arbeidstakeren har kjørt med sin egen bil i jobbsammenheng. Kilometergodtgjørelsen skal dekke kostnader knyttet til selve kjøringen, som slitasje på bilen og drivstoff. Denne summen er vanligvis fastsatt av staten og er derfor den samme uansett arbeidsgiver.Kilometergodtgjørelsen er skattefri for mottakeren, men kan ikke være fradragsberettiget for arbeidsgiveren.

Så kjøregodtgjørelse dekker alle kostnadene ved bilhold, inkludert kjøring, mens kilometergodtgjørelse en fastsatt sum per kilometer kjørt.

Det er viktig å merke seg at det ikke bare er skatt som kan være et problem hvis du ikke fører en detaljert kjørebok. Hvis arbeidsgiveren din blir revidert av skattemyndighetene, kan de kreve at du betaler tilbake eventuelle overskudd av kjøregodtgjørelse du har mottatt.

For å unngå en skattesmell bør du sørge for å føre en detaljert kjørebok. Dette kan være en tidkrevende oppgave, men det er vel verdt det for å unngå økonomiske problemer i fremtiden. For å spare tid kan du bruke en elektronisk kjørebok, som JobBox TripLog, for å gjøre jobben enklere og raskere.

En detaljert kjørebok er spesielt viktig hvis du bruker bilen din både til jobb og personlige formål. Hvis du ikke skiller mellom disse to, kan det føre til problemer når du skal rapportere kjørelengden din til arbeidsgiveren din og skattemyndighetene.