Hvordan sikre byggeplassen når det er høysesong for tyveri?

I tillegg til verktøy og utstyr, er også materialer og byggematerialer ofte stjålet fra byggeplasser. Dette kan føre til forsinkelser og ekstra kostnader for entreprenører og utbyggere, og kan være en betydelig utfordring for bransjen.

Kontakt en rådgiver
->
Skjermbilde av dashbord i JobBox HMS

Økende trend på tyveri på norske byggeplasser

En av fem bedrifter ble rammet av tyveri fra byggeplassen ifølge denne artikkelen fra BNL(Byggenæringens Landsforening) fra 2020. Den gir en interessant vinkling på tyveri fra byggeplasser i Norge. I artikkelen presenteres funn fra en undersøkelse gjennomført av BNL, der entreprenører og utbyggere ble spurt om deres erfaringer med tyveri fra byggeplasser.

Ifølge undersøkelsen var tyveri et stort problem for byggebransjen i 2020, og en av fem av de spurte hadde opplevd tyveri på en eller flere av sine byggeplasser det året.

Ifølge tall fra forsikringsselskapene i Norge, opplever byggeplasser en økning i tyverier hvert år. I 2023 er det ventet at denne trenden vil fortsette, og at det vil være en økning i antall tyverier på byggeplasser.

I tillegg til verktøy og utstyr, er også materialer og byggematerialer ofte stjålet fra byggeplasser. Dette kan føre til forsinkelser og ekstra kostnader for entreprenører og utbyggere, og kan være en betydelig utfordring for bransjen.

Det er viktig å være oppmerksom på at byggeplasser er spesielt utsatt for tyveri på grunn av den store mengden av verktøy og utstyr som er til stede på plassen, samt det faktum at det ofte er åpen tilgang til byggeplassen. Derfor er det viktig å ta sikkerhet på alvor og å sette i verk tiltak for å beskytte seg mot tyveri.

Byggeplasser kan være utsatt for tyveri når som helst, men spesielt i høysesongen som vi nå nærmer oss. I denne artikkelen vil jeg gi deg noen tips og triks for å unngå tyveri på byggeplassen, og for å sikre at ditt neste prosjekt går knirkefritt.