Hvordan få Sentral godkjenning: En trinnvis guide

Sentral godkjenning er en viktig kvalitets- og kompetansemerking for bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge. Denne godkjenningen er et bevis på at en bedrift oppfyller de nødvendige kravene for å utføre bygge- og anleggsarbeid på en faglig forsvarlig måte. Her er en trinnvis guide som forklarer hvordan du kan skaffe deg sentral godkjenning.

Få bistand med din søknad
->
Bildet består av Sentral godkjenning logoen og en person som utfører arbeid

Trinn 1: Forstå kravene

Før du søker om sentral godkjenning, er det viktig å forstå kravene som gjelder for din spesifikke type virksomhet og arbeid. Kravene kan variere avhengig av bedriftens størrelse og arbeidsomfang. Du må også ha riktig kompetanse og dokumentasjon på plass.

Trinn 2: Registrer din bedrift

Før du søker om sentral godkjenning, må du sørge for at bedriften din er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Du må også ha et organisasjonsnummer.

Trinn 3: Skaff nødvendig kompetanse

For å få sentral godkjenning, må bedriftens ledelse og ansatte ha riktig kompetanse. Dette inkluderer blant annet nødvendige fagbrev og sertifikater. Sørg for at du og ditt personale oppfyller disse kravene før du søker.

Trinn 4: Velg riktig godkjenningsområde

Sentral godkjenning dekker forskjellige godkjenningsområder, for eksempel prosjektering, utførelse, kontroll, og prosjekteringsledelse. Velg riktig godkjenningsområde som passer for din bedrift og din kompetanse.

Trinn 5: Samle nødvendig dokumentasjon

Før du søker, må du samle all nødvendig dokumentasjon, inkludert:

  • CV-er og attester for relevant kompetanse.
  • Dokumentasjon på erfaring og tidligere prosjekter.
  • Beskrivelse av bedriftens kvalitetssikringssystem.
  • Eventuell annen dokumentasjon som kreves for ditt spesifikke godkjenningsområde.

Trinn 6: Søk om Sentral godkjenning

Du kan søke om sentral godkjenning på nettstedet til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Fyll ut søknadsskjemaet nøye og legg ved all nødvendig dokumentasjon. Husk å velge riktig godkjenningsområde og følge veiledningen for søknadsprosessen. Mange syns denne søknadsprosessen kan være ganske omfattende og til tider vanskelig. Gjør som over 20.000 andre og bruk oss til bistand i denne prosessen, så slipper du stresset. Les mer her.

Trinn 7: Behandling av søknad

Din søknad vil bli behandlet av DiBK, og de vil vurdere om din bedrift oppfyller kravene for sentral godkjenning. Dette kan ta noen uker, så vær tålmodig.

Trinn 8: Godkjennelse og vedlikehold

Hvis din søknad blir godkjent, vil du motta din sentrale godkjenning. Det er viktig å merke seg at sentral godkjenning må fornyes regelmessig, vanligvis hvert tredje år. Du må opprettholde din kompetanse og dokumentasjon for å kunne fornye godkjenningen.

Å få sentral godkjenning er en viktig prestasjon for bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, og det viser at du er kvalifisert til å utføre arbeid på en profesjonell og pålitelig måte. Ved å følge denne trinnvise guiden og sikre at du oppfyller alle kravene, kan du legge grunnlaget for en vellykket søknad om sentral godkjenning.