Bedriftshelsetjenesten under lupen: Hva betyr dette for din bedrift?

Nylig har Arbeidstilsynet kunngjort en økning i antall tilsyn for å kontrollere om bedriftshelsetjenesten (BHT) brukes riktig av norske virksomheter. Dette tiltaket er en del av en bredere innsats for å sikre at arbeidstakernes helse og sikkerhet blir prioritert og ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk. Men hva betyr dette for din bedrift, og hvordan kan du sikre at du er i samsvar med kravene?

->
To kollegaer som prater ved arbeidspulten.

Hva er bedriftshelsetjenesten?

Bedriftshelsetjenesten er en rådgivningstjeneste som skal hjelpe arbeidsgivere og ansatte med å forebygge helseproblemer og fremme et godt arbeidsmiljø. Tjenesten omfatter blant annet ergonomiske vurderinger, arbeidsmedisinske undersøkelser, risikovurderinger og opplæring innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Les mer om BHT her.

Økt fokus på tilsyn

Arbeidstilsynet har signalisert at de vil gjennomføre flere tilsyn for å kontrollere at BHT brukes i tråd med regelverket. I løpet av 2024 vil de utføre så mye som 4000 tilsyn . Dette innebærer at bedrifter som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste må kunne dokumentere hvordan de bruker denne tjenesten til å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge helseproblemer.

Tips og råd for å være forberedt

  1. Kartlegg behovet for bedriftshelsetjeneste: Start med en grundig kartlegging av arbeidsmiljøet i din bedrift. Identifiser risikofaktorer og vurder hvilke tjenester fra BHT som er nødvendige for å håndtere disse.
  2. Involver de ansatte: Inkluder de ansatte i prosessen. Deres innsikt og erfaringer er uvurderlige når det gjelder å identifisere arbeidsmiljøutfordringer og finne effektive løsninger.
  3. Dokumenter tiltakene: Sørg for å ha en grundig dokumentasjon på plass som viser hvordan dere bruker bedriftshelsetjenesten. Dette inkluderer avtaler med BHT, rapporter fra risikovurderinger, tiltak som er iverksatt, og oppfølging av disse. Arbeidstilsynet etterspør spesielt dokumentasjon på avtaler, planer og årsrapporter i denne omgang da dette manglet hos mange ved forrige tilsyn.
  4. Oppdater HMS-rutinene: Gjennomgå og oppdater HMS-rutinene jevnlig. Sørg for at de ansatte er kjent med disse rutinene og at de følges i det daglige arbeidet.
  5. Vurder ekstern bistand: Dersom dere mangler kompetanse internt, kan det være lurt å søke hjelp fra eksterne rådgivere. Dette kan bidra til at dere får en objektiv vurdering av arbeidsmiljøet og nødvendige tiltak.

Fordeler ved å fokusere på ansattes velvære

En arbeidsplass som prioriterer de ansattes velvære kan oppleve en rekke positive effekter, inkludert:

  • Redusert sykefravær: Når de ansattes helse blir ivaretatt, reduseres risikoen for sykdom og skader, noe som kan føre til lavere sykefravær.
  • Økt produktivitet: Ansatte som trives og føler seg ivaretatt, er ofte mer motiverte og produktive.
  • Bedre arbeidsmiljø: Et godt arbeidsmiljø kan bidra til høyere jobbtilfredshet og redusert turnover.
  • Økt lojalitet: Når ansatte opplever at deres velvære blir tatt på alvor, kan dette føre til økt lojalitet og engasjement for bedriften.

Konklusjon

Med Arbeidstilsynets økte fokus på tilsyn er det viktigere enn noen gang å sikre at bedriftshelsetjenesten brukes riktig. Ved å prioritere de ansattes velvære gjennom en grundig og dokumentert bruk av BHT kan din bedrift ikke bare oppfylle regelverkets krav, men også skape en sunn og produktiv arbeidsplass.

For mer informasjon og oppdateringer om Arbeidstilsynets tilsyn, kan du lese hele artikkelen deres her Arbeidstilsynet