Stoffkartotek

Vi har gleden av å introdusere eget stoffkartotek i JobBox.

Stoffkartoteket finner du under HMS / Internkontroll > Stoffkartotek

Her kan du bygge opp bedriftens kartotek med farlige stoffer, og knytte opp sikkerhetsblad og verneblad til de aktuelle produktene. Du kan også markere produktene med aktuelle faremerker som automatisk knytter seg mot produktet.

Stoffkartoteket er tilgjengelig for alle brukerer av JobBox.

Meny