Nytt verktøy for Sikker jobb-analyse (SJA)

Fra og med i dag finner du et nytt verktøy for sikker jobb-analyse (SJA) i JobBox. Under prosjektstyring finner du SJA verktøyet, der du har oversikt over alle SJA-er i hele selskapet. Vi har også knyttet SJA-er opp mot prosjektene, slik at under prosjekter og sikkerhet, finner du en oversikt over alle SJA-er tilhørende det aktuelle prosjektet.

SJA verktøyet er tilpasset nettbrett og mobil, og har en signeringsfunksjon der alle deltakere kan signere på SJA-en ved bruk av touch-pen eller fingeren. Alle signaturer kommer selvsagt med ved utskrift.

Ta sikkerhet på alvor, nå er det å opprette en SJA raskt og enkelt ved bruk av JobBox! Ta kontakt med oss dersom du ønsker veiledning til å bruke den nye funksjonen. Alle ansatte i foretaket har tilgang til å opprette en SJA, og alle risikoreduserende tiltak som tildeles en ansvarlig vil automatisk få denne oppgaven under «mine oppgaver».

Lykke til!

Meny