Innholdsoversetting av dokumenter

Nå er det mulig å oversette innhold i dokumenter og sjekklister. I JobBox har du nå mulighet til å oversette innhold direkte, ved hjelp av Google Translate. Det blir ikke gjort endringer i dokumentet, men det gir brukeren mulighet til å lese innholdet på et annet språk. Tilgjengelige språk er engelsk og polsk. Dette er en ekstra funksjon ut over det å velge språk i JobBox.

Se her hvordan det fungerer i praksis:

Meny