Byggeblanketter TEK10 eller TEK17

I en overgangsperiode fram til 31.12.2018, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17. Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli, må du opplyse om dette i søknaden.

For byggesøknader som er kommet inn til kommunen etter 1. juli 2017 og før 1. januar 2019, kan du velge å prosjektere og bygge etter enten TEK10 eller den nye forskriften, TEK17.

Alt om TEK17 kan du lese om hos DiBK, klikk her.

I JobBox velger du enkelt og greit i skjemautfylling for Samsvarserklæring hvilken forskrift som gjelder for prosjektet ditt, og all info blir flettet inn i DiBK sin oppdaterte byggeblankett for TEK17.

Enkelt og greit!

Meny
Call Now Button