KS dokumentasjon gjort enkelt!

Dette er JobBox:

(veldig kort fortalt)

1. Klargjør prosjektet med arbeidsbeskrivelse, tegninger, sjekklister med mer.

God prosjektbeskrivelse sparer de ansatte ute i felten for mye tid og abeid!

2. Opprett oppgaver og fordel ansvar til dine ansatte.

Bruker du JobBox sørger du også for at oppgaver ikke blir glemt - og det skjer helt automatisk!

3. Ansatte registrere hendelser og dokumenterer arbeidet direkte fra sin mobil.

Få mer ut av JobBox ved å føre timer direkte på prosjektet!

4. JobBox holder deg oppdatert på fremdriften i prosjektet, og varsler deg ved viktige hendelser.

5. Når prosjektet er ferdig er all KS/FDV dokumentasjon lett tilgjengelig, samt timegrunnlag for faktura.

La JobBox gjøre jobben med å samle inn dokumentasjon mens du kan fokusere på andre oppgaver.

Dette sier noen av våre kunder om JobBox:

«Det er enkelt å bruke på farten!»

«Vi i Flesland Flis bruker JobBox til prosjektstyring, timeregistrering og elektronisk kjørebok. Det er en stor fordel at alt er samlet på ett sted og en kan ha det med seg overalt.

Det er enkelt å føre opp timer, laste opp bilder og fylle ut kontrollister på mobilen mens man er på farten.»

John Morten Tresmark
Kontorleder

«Verktøyet har effektivisert arbeidsdagen!»

«I Orion Prosjekt bruker vi JobBox sitt HMS-system og kvalitetssystem, både internt og i prosjekter.

Vi valgte JobBox fordi vi så nytten av å kunne bruke sjekklister direkte på nettbrett når man er ute på anlegg. Verktøyet har effektivisert vår arbeidsdag.»

Ingvild Kalnes
Kontorleder

«Me kan trygt anbefale JobBox!»

«Me benytter JobBox til å dokumentere arbeid, spesielt for prosjektering og utføring. I tillegg har JobBox eit enkelt og brukarvennleg system for registrering og oppfølging av avvik og RUH. Me har stort fokus på HMS-arbeid, ved kontinuerleg utføring av risikovurderingar, sikker jobb analysar, vernerundar med meir. JobBox har dei reiskapane me treng i vårt HMS-arbeid.»

KS/HMS-ansvarlig

Be om helt uforpliktende visning - la oss vise deg hvordan du kan forenkle papirarbeidet og få en mer strukturert arbeidsdag. Vi er trygg på at det vil øke din lønnsomhet!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny