Godkjenn timer fra nettbrett eller mobil

JobBox timeregistrering og timegodkjenning

Få kontroll over timene

Når timene kommer på løpende bånd er det viktig å ha et godt verktøy for å effektivt kunne behandle timer.

I JobBox har man god oversikt over timer. Verktøy for godkjenning av timer inneholder oversiktelige sider som viser:

  • Nyeste timeregistreringer
  • Oversikt over alle ansatte
  • Månedsoversikt per ansatt
  • Ukesvisning
  • Prosjektvisning
  • Full oversikt over alle timer fortløpende

Noen har rutiner for daglig timeføring og timegodkjenning, mens andre gjerne gjør dette ved ukeslutt. Uansett hvordan dine rutiner er, vil JobBox hjelpe deg å effektivisere denne prosessen.

Mobiltilpasset

Timer kan enkelt godkjennes fra en mobiltelefon eller nettbrett. Det er praktisk og tidsbesparende å slippe veien innom kontoret bare for å godkjenner timer.

JobBox er utviklet for at det skal være enklere for deg å innarbeide gode rutiner for å komme à jour i dine arbeidsoppgaver, spesielt timeføring og timegodkjenning.

Timer kan sendes tilbake til timefører ved å ikke godkjenne timen, i tillegg til å legge ved en melding om årsak. Timefører kan da endre timeføringen og sende den inn for ny godkjenning.

I timegodkjenning vil man alltid bli varslet dersom prosjektet eller ansatte har timer fra tidligere perioder som ikke er behandlet.

Du har full kontroll over timer i JobBox!

JobBox timeføring og timegodkjenning via mobiltelefon
JobBox timegodkjenning kan delegers per prosjekt

Prosjekt godkjenning

I JobBox kan rollen som timegodkjenner tildeles én eller flere prosjektdeltaker.

Dette kan være nyttig der man ønsker at personell som er ute i felten skal ha ansvar for timeføring i prosjekter man arbeider på.

Hvem som godkjenner timer blir loggført, noe som er praktisk dersom flere i prosjektet har rollen som timegodkjenner. Man kan også delegere denne rollen videre dersom det er gitt tillatelse til dette. Det kan være praktisk i en periode der timegodkjenner er syk er fraværende i en periode, og ønsker at en kollega tar seg av timegodkjenningen.

Timegodkjenner i prosjekt kan kun godkjenne timer som er ført på prosjekter man er tildelt rollen som timegodkjenner.

Administrator og personalansvarlig kan alltid godkjenne timer.

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny