fbpx

JobBox er et av de mest fleksible systemer for timeregistrering!

1. Ansatte registrere timer raskt og enkelt fra sin mobiltelefon

Velg mellom å:
stemple inn/ut
eller
manuell registrering.

2. Timene godkjennes av administrator, eller en utvalgt ansatt kan tildeles rollen som timegodkjenner per prosjekt.

3. Timene overføres enkelt til regnskap for utbetaling av lønn.

4. Timene er også grunnlag for faktura i dine prosjekter.

Arbeidsarter tilpasses ditt arbeid og sørger for riktig betaling i alle prosjekter.

Med JobBox er det slutt på lange kvelder med manuelle timelister.

Kom i gang i dag!

Timer øverføres enkelt til lønn

Vi jobber med flere regnskapssystemer!

Timeregistrering i JobBox er unnagjort på få sekunder, og kan gjøres fra mobiltelefon, nettbrett eller fra din stasjonære PC.

Hvordan ønsker du å føre timer?

Svaret er forskjellig for hver person man spør. Noen vil ha det enkelt ved å bare føre inn antall timer. Andre ønsker mer detaljer ved å definere klokkeslett fra start til stopp, inkludert spisepause. Noen ønsker også å kunne knytte tiden opp mot et prosjekt eller «hva man arbeidet med». Noen foretrekker den klassiske inn- og utstempling, som er den raskeste og mest nøyaktige timeføringen.

Timeføring i JobBox er ett av de mest fleksible

I JobBox kan du velge hvordan du ønsker at dine ansatte skal føre timer. Du kan velge individuelt per ansatt hvordan de skal føre timene sine. Noen kan bruke timestempling, mens andre kanskje bare trenger føre antall timer. Uansett, om ønskelig kan du også koble timene til et prosjekt og/eller en aktivitet.

Arbeidsarter - smart timeføring

Arbeidsarter er en smart måte å registrere timer på. Det kan gi deg fortløpende oversikt over timekost vs inntjening i dine prosjekter – målt opp mot budsjett.

Du kan opprette så mange arbeidsarter du ønsker, og du kan også styre hvilke arbeidsarter som skal være tilgjengelig på hvert enkelt prosjekt.

Du kan sette kost- og salgspris på arbeidsartene slik at prosjektimer fortløpende holder deg oppdatert på inntjening.

  • Arbeidsarter sørger for at fakturagrunnlag alltid er oppdatert
  • Du kan bestemme hvilke arbeidsarter som alltid skal brukes i dine prosjekter
  • Arbeidsarter kan være nyttig å skille mellom arbeid fastpris og tilleggsarbeid

5 fordeler med å bruke Timestempling

  • Timene blir mer korrekt, og man får betalt for faktisk arbeid.
  • Timer blir fortløpende registrert daglig – noe som gir deg bedre kontroll over tidsbruk i prosjekter.
  • Ansatte havner ikke bakpå med innlevering av timer.
  • Du kan se hvem som er på jobb, hvem som har vært på jobb, og hvem som ikke har møtt på jobb (se bilde).
  • Du kan aktivere GPS registrering ved inn- og utstempling.
Timeregistrering oversikt over stemplinsaktiviteter

Når alle ansatte er spredt rundt på forskjellige steder, vil stempling gi deg en oversikt over hvem som har stemplet inn på jobb hver dag.

Andre eksportmuligheter

Faktugragrunnlag prosjekt

Ta ut oversikt over alle timer og arbeidsarter som er jobbet i dine prosjekter. Du kan filterere på periode, lønnsart og arbeidsart. Dette kan brukes som fakturagrunnlag eller bare som dokumentasjon på arbeid som er utført, avhengig av om du jobber mot sluttkunde eller som underleverandør.

Eksporten får automatisk din firmalogo og prosjektinformasjon.

Prosjektregnskap

For prosjekter som krever prosjektregnskap i henhold til Bokføringsforskriften (kapittel 8), kan du enkelt hente ut dette fra JobBox. Denne innholder i tillegg til prosjekt eksport, kostnader forbundet med lønn (inkl. arbeidsgiveravgift og sosiale kostander) for de ansatte. Enkelt og kjapt for overlevering til regnskapsfører.

Eksporten får automatisk din firmalogo og prosjektinformasjon.

Timelister ansatte

Ta ut timelister på ansatte. Uansett hva du måtte ønske å hente ut kan du bruke filter for å hente ut spesifikke timer. Et eksempel kan være å hente ut all overtid i en periode, eller oversikt over prosjekttimer.

Excel

Du kan også ta ut en ren excel fil som er tilrettelagt for videre bearbeiding eller import i andre verktøy.

For mer info, visning og gjennomgang av hvordan din bedrift kan registrere timer i JobBox, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny