JobBox er tilgjengelig på 10 språk

Vi vet at BA-næringen har mange arbeidstakere fra mange forskjellige land, og derfor ønsker vi å tilrettelegge så godt vi kan ved å støtte flere språk. Norsk og Engelsk vil alltid være tilgjengelig hele tiden, mens andre språk oversettes fortløpende når nye funksjoner blir tilgjengelig.

Språk gjelder alle knapper og forklaringer som er statisk i JobBox. Det som kunder selv skriver inn, som prosjekt tittel, dokumentnavn og avviksbeskrivelse med mer, vil alltid være det språket dere skriver.

For øyeblikket er følgende (system) språk tilgjengelig:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Polsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Portugisisk
 • Russisk
 • Latvisk
 • Litauisk
JobBox er tilgjengelig på 10 forskjellige språk

Mulighet for «live-oversetting» av innholdsdokumenter

JobBox tilbyr mulighet for live-oversettelse av innholdsdokumenter

Oversetting av innhold

I JobBox har du også mulighet å tilby dine ansatte en «live-oversetting» av innholdsdokumenter ved hjelp av Google Translate.

Med innholdsdokumenter mener vi typisk sjekklister og tekstdokumenter som for eksempel; rutinedokumenter, prosedyrer, arbeidsinstrukser, HMS instrukser og lignende.

Vi gjør oppmerksom på at en Google oversetting kun er et supplement for å lettere gjøre seg kjent med innholdet i dokumenter.

Sjekklister

I eksempelet til høyre viser vi en sjekkliste som oversettes til engelsk språk. Oversettingen er kun for visning. Oversettingen blir ikke lagret når man jobber med sjekklisten. Samme sjekkliste kan oversettes til mange forskjellige språk, men påvirker ikke det originale språket.

Verdifelt og kommentarfelt der brukeren selv noterer i sjekklisten, vil aldri oversettes.

Om du ønsker å ha en sjekkliste på engelsk i tillegg til norsk som to separate dokumenter, så kan sjekklistemalen enkelt kopieres og oversettes. Husk at regelverket sier at all dokumentasjon som skal legges frem ved for eksempel et tilsyn skal være på norsk.

Fordeler ved live-oversetting

Helse, miljø og sikkerhet

Som arbeidsgiver er du pliktig å sørge for at dine ansatte har skriftlige instrukser på et språk de forstår. Dette gjelder også opplæring og instrukser. Spesielt instrukser som bruk av verktøy og verneutstyr.

På en byggeplass som omfatter flere virksomheter, er hver enkelt virksomhet ansvarlig for den risiko språkproblematikk utgjør.

Krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplasser er definert i byggherreforskriften, arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.

Tidsbesparende

Når du endrer en dokumentmal vil denne automatisk bli oppdatert for alle ansatte. Jo flere ansatte du har som har behov for andre språk, jo flere dokumentmaler må du oppdatere. Hvis du ikke har ressurser for å oversette dette selv, og allikevel bruker Google translate, så vil dette bare være ekstra arbeid, og faren for at man glemmer å oppdatere alle språk «kopiene» kan få store konsekvenser.

Det er derfor tidsbesparende og tryggest å ha én versjon, som de ansatte kan oversette med live-oversetting i JobBox.

Økonomiske konsekvenser

Avvik og økonomiske konsekvenser henger ofte sammen med språklige utfordringer og misforståelser. Ved å sørge for best mulig kommunikasjon med de ansatte kan man unngå mange unødvendige situasjoner som gjerne fører til at arbeidet blir feil, dårligere kvalitet og ikke minst mer kostbare dersom arbeidet må gjøres på nytt.

Unngå at kommunikasjon blir en sikkerhetsrisiko ved å bruke JobBox!

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny