Sikker jobb-analyse (SJA)

Tenk før du handler!

ID 133000666 © photoschmidt | Dreamstime.com

Noen ganger kan en aktivitet, oppgave, eller arbeid, tilsynelatende se ut som «plankekjøring». Men, noen ganger kan det være smart å stoppe opp og tenkte seg om før man starter.

Når det oppstår en situasjon eller aktiviteter som ikke er vurdert i en risikovurdering, skal det vurderes om det skal utføres en sikker jobb-analyse (SJA).

SJA er mye brukt spesielt i bygg- og anleggsbransjen, men generelt bør alle som utfører arbeid som kan føre til skade og ulykker benytte seg av dette verktøyet.

Når skal det gjennomføres en SJA?

Det er spesielt viktig å gjennomføre en SJA i følgende sammenhenger:

 • Arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer
 • Aktiviteten er ny og ukjent
 • Folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen
 • Utstyr som arbeidstakerene ikke har erfaring med skal benyttes
 • Forutsetningene er endret (f.eks. værforhold, tilgjengelig tid, rekkefølge av oppgaver, andre aktiviteter utføres i nærheten)
 • Ulykker / uønskede hendelser har skjedd tidligere ved tilsvarende aktiviteter

SJA skal IKKE være et tiltak i en ROS-analyse eller i en SHA-plan fra byggherre

JobBox - SJA med signatur

Når du er ansvarlig for en sikker jobb-analyse kan du enkelt legge til signatur fra alle deltakere direkte i SJA skjema på din mobil eller nettbrett.

Sikker jobb-analyse – raskt og enkelt i JobBox

I JobBox kan man enkelt opprette via mobiltelefon eller nettrett.

En sikker jobb analyse innebærer:

 • Opprett ny SJA, legg til tittel og beskrivelse, og velg hvem som er ansvarlig.
 • Velg deltakere. Alle som skal delta i oppgaven/prosessen skal legges til. Du kan hente fra ansatt-liste, prosjektdeltakere eller legge til manuelt dersom oppgaven inkluderer andre personer enn egne ansatte.
 • Opprett en oppgave, og beskriv hvilken aktivitet som skal gjennomføres.
 • Vurder hvilke muliger farer som kan oppstå, og hvilke risikoreduserende tiltak som skal gjennomføres for å redusere risiko.
 • Vurder sannsynlighet for at faren kan oppstå, og vurder hvilken konsekvens det medfører. Bruk gjerne JobBox sin risikomatrise som hjelpemiddel. Velg en deltaker som er ansvarlig for å iverksette de risikoreduserende tiltakene.
 • Du kan også opprette flere oppgaver, eller hente definerte risikovurderinger fra bedriftens malregister.
 • Når alle oppgaver er definert, kan signering starte. Når én person har signert, blir den låst for å sikre at signering skjer på de vurderinger og beslutninger som er tatt i henhold til hvilke tiltak som skal gjennomføres. Dersom man ønsker å opprette flere oppgaver må den låses opp, og alle deltakere må signere på nytt.
 • Når alle risikoreduserende tiltake er markert som utført, kan arbeidet starte. Alle deltakere vil få denne tilgjenglig i sin oppgaveliste i JobBox. De vil også bli varslet om sitt ansvar, og alle risikoreduserende tiltak de er ansvarlig for å utføre.
 • SJA-en avsluttes når den er markert som behandlet.
JobBox Sikker Jobb-analyse (SJA)

Sikker jobb-analyse i JobBox

Vi har laget en video som viser hvor enkelt det er å bruke JobBox som verktøy for å utarbeide en sikker jobb analyse.
Sikker jobb-analyse i JobBox

Lag egne malsett med risikoforhold

Ved å opprette et malsett med risikoforhold, og plassere de i en eller flere grupper, kan du enkelt og raskt opprette hendelser du ofte bruker i forskjellige sammenhenger.

Malsett for risikoforhold

De viktigste funksjonene i SJA

 • Kan knyttes mot dine prosjekter
 • Du kan ha så mange registreringer du ønsker i hvert prosjekt
 • Opprett flere oppgaver som tildeles forskjellige deltakere
 • Deltakere hentes fra prosjektet
  • Dersom risikoreduserende tiltak skal utføres og behandles av en deltaker må vedkommende være lagt til.
 • Signeringsfelt for deltakere
  • Ved signering blir risikovurderingen låst for å kunne opprette nye oppgaver. Dette er for å sikre at en signert SJA gjelder de forhold som er opprettet ved signering.
 • Hvert risikoforhold kan delegeres til en ansvarlig som er deltaker
 • Ansvarlige for risikoforhold vil få oppgaven i sin oppgaveliste, og kan varsles om hendelsen (e-post og SMS)
 • Alle oppgaver for risikoreduserende tiltak må være utført før godkjenning
 • Alle deltakere varsles når SJA-en er behandlet i sin helhet.
 • Kan lastes ned som PDF og sendes eksterne deltakere

Bli varslet på alle hendelser

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny