Rapporter som gir deg bedre innsikt

IK-HMS

Innsikt er det å se sammenhenger man ikke ellers ville sett. For å kunne få dette presentert på en forståelig og grundig måte, kan det være nyttig med gode verktøy.

Ved å registrere hendelser, har man kontroll over hva som skal utføres. Men;

  • Hvordan henger ting sammen?
  • Hvilke hendelser har vi hyppigst?
  • Hva er årsaken til stadig gjentakende feil?

Rapporter i JobBox kan gi deg svar på dette.

JobBox rapporter gir deg innsikt over dine HMS hendelser
JobBox rapporter gir deg innsikt i dine uønskede hendelser

RUH

Rapport Uønsket Hendelser er et kjent begrep innenfor HMS arbeidet. Hendelser og konsekvenser henger tett sammen, og det er viktig å finne ut hva som er årsaken til hendelsene for å kunne iverksette forebyggende tiltak.

RUH rapporter gir deg oversikt over alle hendelser i din bedrift, men også en egen oversikt over RUH relatert til prosjekter. I tillegg kan rapporten også skille mellom hendelser som er forårsaket av andre entreprenører. Det kan være nyttig for bedrifter som har ansvaret på en byggeplass der RUH skal registreres fra alle involverte foretak.

Avvik

Det er ikke uvanlig at et stort prosjekt kan ha mange registrerte avvik. Derfor kan det også være nyttig å se på helheten.

Avvik rapporter gir deg en god innsikt i årsakssammenhenger knyttet til hendelser som er registrert.

Rapporter kan også gi deg en oversikt over trend og utvikling, basert på ønsket tidsintervall. Går hendelser opp eller ned? Har vi klart å redusere behandlingstiden? Hva er egentlig årsaken til at vi ofte har feil i kvalitet?

Dette kan rapporter i JobBox gi deg svar på!

JobBox rapporter gir deg innsikt i dine avvik

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny