God oversikt over deltakere i prosjektene dine

JobBox prosjektstyring - Prosjektdeltakere

Prosjektstyring i JobBox er skalert slik at det skal passe både store og små bedrifter.

Om man ønsker strengere kontroll og tilgang til alle – eller enkelte prosjekter for ansatte, kan dette individuelt settes per prosjekt.

Prosjekter kan settes som privat, slik at kun deltakere vil ha tilgang til informasjon og dokumenter som tilhører.

Ved å bruke deltakere i prosjekt vil arbeidsflyten effektiviseres ved å begrense tildelig av oppgaver til andre enn deltakere. Hvis du jobber med mange prosjekter om gangen slipper du å tenke hvem som jobber på prosjektet når du eksempelvis skal velge hvem som skal utbedre et avvik, siden kun deltakere vil være tilgjengelig for valg.

Om du ønsker at alt skal være åpent, og alle skal kunne både se og utføre oppgaver i alle dine prosjekter, er JobBox like aktuelt!

JobBox prosjektstyring

JobBox prosjektstrying er utviklet for bedre kontroll over alt som foregår i prosjektene dine.

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny