Digitale sjekklister

Enkel utfylling av sjekklister
på mobil, nettbrett eller PC.

Sjekkpunkter godkjent og datert av pålogget bruker

Legg til bilder direkte fra mobil

Koble til produksjonsunderlag og tegninger

Signering av én eller flere

Opprett avvik direkte fra sjekkpunkter

Bygg dine egne sjekklister

Utskrift med bedriftslogo

Hvorfor bruke sjekklister?

Sjekklister er av de mest effektive verktøyene for å dokumentere utført arbeid. Å bruke sjekklister i arbeidet er en dokumentasjon på at du bekrefter at oppgavene et utført i henhold til beskrivelse, instruks, tegning eller  monteringsanvisning eller lignende.

Sjekklister brukes også gjerne for å dokumentere at rutiner er fulgt. Derfor bruker man gjerne sjekklister som hjelpemiddel når rutiner og prosedyrer skal overholdes. Eksempel på dette kan være gjennomføring av en sikker jobb-analyse (SJA), der bedriften har en instruks for hvordan en SJA skal gjennomføres, og tilhørende en sjekkliste som sørger for at alle instrukser blir fulgt.

Sjekklister kan også brukes i kartleggingsprosesser og diverse form for befaringer, der man alltid sørger for å innhente og registrere informasjon man på forhånd har laget en prosedyre på.

Fordelen med sjekklister er at alle ansatte har samme skjema de skal følge, og dermed vil alle registreringer og utfyllinger ha samme utgangspunkt og dermed gi det beste resultatet tilbake som dokumentasjon.

Sjekklister er nyttig for å registrere informasjon man ønsker underveis i prosessen. Eksempel på dette kan være;

 • hvilken temperatur var det når arbeidet ble utført?
 • hvilken mengde ble registrert?
 • hvor langt, høyt eller hvilken masse ble registrert
 • hvilken metode ble utført?
 • hvilke type materiell ble brukt?
 • hvem var til stede under utførelse?
 • hvilket produksjonsunderlag er brukt?
 • hvilke lovkrav er arbeidet utført mot?
 • osv…

Sjekklister kan brukes av alle bedrifter uansett størrelse og bransje.

Legg til bilder direkte fra mobiltelefon

Bruk mobilkamera for å legge til bilder på sjekkpunkter.

 • Ta bilde direkte fra mobilkamera
 • Last opp bilder fra mobilens fotoalbum
 • Last opp bilder fra PC
 • Legg til beskrivelser på bilder
 • Alle bilder samles i sjekklistens bilde-fane
 • Alle bilder kommer med på utskrift

Enklere dokumentasjon får du ikke!

Fordeler med digitale sjekklister

Automatisk utfylling av prosjektinformasjon

Leselig informasjon (bort med utydelig håndskrift)

Ett trykk for å godkjenn – navn og dato føres på automatisk

En digital sjekkliste er trygt lagret i skyen og forsvinner ikke fordi noen har mistet den

Fri for kaffeflekker 🙂

Sjekklisten blir lagt til i oppgavelisten til de ansatte – umulig å «glemme» å fylle den ut

Utfyller og kontrollerende ansvarlige blir varslet når sjekklisten er godkjent

Sjekklister er tilgjengelig uansett hvor du befinner deg, du må ikke fysisk ut og sjekke permen…

Ta bilder fra mobiltelefonen og last opp direkte til sjekklisten

Opprett avvik som digitalt knyttes mot sjekkpunkter

Flere kan arbeide på samme sjekkliste uten å være på samme sted

Sjekklisten kan sendes på e-post rett fra mobiltelefonen der du befinner deg

og mye mye mer, det er mange gode argumenter for å gå over til digitale sjekklister!

Knytt produksjonsunderlag til sjekklisten

Du kan laste opp produksjonsunderlag direkte på sjekklisten, eller hente inn fra «produksjonsunderlag» i prosjektet sjekklisten tilhører. Slik sikrer du at riktig produksjonsunderlaget alltid ligger vedlagt sjekklisten ved utfylling.

Produksjonsunderlag kan være eksempelvis; en rutine, monteringsinstruks, veiledning, henvisning til NS / byggforsk, beskrivelser eller lignende.

Du kan har flere underlag, og du kan også bruke det samme underlaget i flere sjekklister, slik at du kun trenger laste opp dette én gang per prosjekt. Ved utskrift av sjekklisten er det et eget felt som refererer til hvilke produksjonsunderlag som er benyttet.

Produksjonsunderlag kan hentes fra mal-registeret, fra prosjektet eller lastes opp direkte.

Så enkelt er det å fylle ut sjekklister i JobBox:

Å ta ut dokumentasjon fra JobBox er lett som en lek!

Ved å bruke JobBox, kan du enkelt skrive ut én eller flere sjekklister der all basis informasjon automatisk fylles ut på alle sjekklister.

Rask og enkel FDV

Digitale sjekklister kan enkelt slås sammen til en samlet PDF med automatisk innholdsfortegnelse og sidenummer.

Firmalogo

Alle sjekklister får automatisk påført firmalogo og firmainformasjon når det genereres en utskrift.

Prosjektinformasjon

Prosjektbeskrivelse, kundeinfo, oppdragsadresse, og involverte foretak blir automatisk påført sjekklister ved utskrift.

Vil du komme i gang med digitale sjekklister? Fyll ut skjema så tar vi kontakt:

 • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny