Digital sporbarhet er viktig i all dokumentasjon

Et av de aller største fordelene ved et digitalt styringssystem er muligheten for å spore hendelser.

  • Hvem registrerte?
  • Hvem utbedret?
  • Hvem godkjente?

Dette gjelder spesielt hendelser som for eksempel avvik og RUH (Rapport om Uønsket Hendelser), der det viktig å vite hvem og når avviket ble lukket og ferdigbehandlet.

Det er også viktig å vite når et dokument har vært gyldig. Hvem har opprettet dokumentet, når ble det gyldig, når ble det revidert og hvem har godkjent ny revisjon. Dette gir deg også sporbarhet på når et dokument var gyldig.

Eksempler på dette er sjekklister, rutiner, prosedyrer og instrukser.

En stor fordel med bruk av digitale løsninger, er at hendelser blir datert på tidspunktet handlingen faktisk utføres. Dette gir kvalitet i arbeid!

JobBox - ansatte og sporbarhet

JobBox har et velfungerende system for oppretting, revidering og publisering av digitale sjekklister, med full versjonshistorikk.

Endringslogg viser historikken på gyldighetstid for sjekklisten.

For mer info, visning eller gjennomgang, fyll ut skjema under og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny