Kjernefunksjoner

Bruk JobBox for å hjelpe deg å oppfylle krav og lovverket innenfor din bransje
Prosjektstyring

I JobBox er alle funksjoner knyttet opp mot prosjektene dine. Det betyr at du som prosjektleder finner alt du trenger for ditt prosjekt samlet under ett.

Mobiltilpasset

Med JobBox trenger du kun én innlogging ett sted! JobBox er tilpasset mobile enheter. JobBox er nettbasert og klar til bruk uten krav til installasjon av programvarer eller APP-er.

RUH (Rapport uønsket hendelse)

Et av de viktigste verktøyene for systematisk HMS arbeid. Registrer uønskede hendelser, skader og nestenulykker, sørg for å behandle og deretter forebygge nye hendelser. Et «må ha» verktøy for alle bedrifter.

Avvikssystem

JobBox har et enkelt avvikssystem for registrering, behandling og lukking av avvik. Sørg for kvalitet i arbeid ved systematisk registrering av avvik i dine prosjekter, oppdrag med mer.

Risikovurdering

Risikovurdering er noe man bør utføre kontinuerlig. Dette gjelder både for bedriften generelt, men spesielt også på byggeplasser eller ute på oppdrag. JobBox har et enkelt – men detaljert – verktøy for å utføre grundige risikovurderinger ved hjelp av prosess for å identifisere, analysere, evaluere og håndtere alle potensielle farer.

Sikker jobb-analyse (SJA)

Med JobBox tilgjengelig på mobilen, har du raskt tilgang til et verktøy for å opprette en sikker jobb-analyse. Signering av deltakere skjer direkte på telefon.

Timeregistrering

I JobBox kan alle ansatte fortløpende føre timer i prosjekter de jobber på. Prosjektleder kan fortløpende holde seg oppdatert på hvilke arbeidsarter det er ført på og hvor mange timer som er ført i forhold til budsjett.

Timestempling

Om du ønsker at de ansatte skal stemple inn og ut for å registrere timer, kan du også gjøre dette i JobBox! Du kan faktisk velge individuelt per ansatt hvordan du ønsker at de skal registrere timer. Noen kan stemple, noen kan føre manuelt.

Timegodkjenning

Alle timer skal godkjennes. I JobBox har en enkel oversikt over alle timestatuser, og hvilke timer som ligger klar og venter på å bli behandlet. Timegodkjenning kan utføres av flere personer, akkurat slik dere selv ønsker.

Digital sporbarhet

Når hele bedriften er samlet og arbeider digitalt, har du full sporbarhet på alle hendelser og dokumenter. Dette gir kvalitet i arbeidet!

Personlig skrivebord

Alle brukere av JobBox har sitt personlige skrivebord med oversikt over sine prosjekter, oppgaver osv.

Arbeidsflyt

JobBox har en gjennomgående arbeidsflyt der dokumenter og oppgaver tildeles en ansvarlig som systemet sørger for å opprettholde frem til oppgaven er utført.

Dokumenthåndtering

I JobBox knyttes dokumenter opp mot prosjekter eller bedriftens HMS-dokumentsenter. Bedriftens logo og informasjon flettes automatisk inn på alle dokumenter som skrives ut.

Sjekklister

JobBox har ett av de aller mest moderne og avanserte verktøy for utfylling av sjekklister. Utfylling er enkelt og kan utføres med ett klikk. Sjekkpunkt signerer automatisk fra brukeren som utfører sjekkpunktet.

Produksjonsunderlag

Alle prosjekter har sitt eget område for produksjonsunderlag der alle tegninger, beskrivelser osv, samles og knyttes opp mot én eller flere sjekklister.

HMS dokumentsenter

I JobBox har man et eget dokumentsenter for HMS relaterte dokumenter. Her kan de ansatte finne all nødvendig informasjon i forhold til arbeidsinstrukser, personaldokumenter med mer.

Handlingsplan

JobBox har eget system for handlingsplaner. Avvik eller behov for endringer etter vernerunder kan legges inn i en handlingsplan som kan tildeles en ansvarlig for oppfølging av korrigerende tiltak.

10 Språk tilgjengelig

JobBox er for øyeblikket tilgjengelig på Norsk, Engelsk, Polsk, Latvisk, Litauisk, Tysk, Fransk, Spansk, Portugisisk og Russisk. Vi tilbyr også en «live-oversettelse» på innholdsdokumenter.

Stoffkartotek

JobBox har et eget stoffkartotek der man selv kan legge inn alle farlige produkter som brukes i bedriften. Her kan man knytte opp sikkerhetsblad og verneblad, og merke produktet tydelig med aktuelle faresymboler.

Personaldokumenter

Med personaldokumenter har man som leder/personalansvarlig i bedriften full oversikt over alle personaldokumenter knyttet mot de ansatte.

Styring av andre foretak

Med JobBox er det enkelt å ha oversikt over andre aktører som skal utføre deler av arbeidet i prosjektet. Fra kontaktregisteret legges de til i prosjektet med ansvarsområder og kontaktpersoner.

Enkel brukeradministrasjon

I JobBox administrerer du dine ansatte selv. Opprett brukere og tildel roller og brukerlisenser akkurat slik du ønsker det. Alt blir tilgjengelig umiddelbart til bruk.

Bedriftsnyheter

I JobBox kan man formidle nyheter ut til alle ansatte ved å publisere nyheter som blir tilgjengelig på skrivebordet til alle ansatte.

Bilder og foto

Med mobilen kan man ta bilder direkte og legge inn i prosjektet, på sjekklisten, i avviket osv. Alt kommer automatisk med ved utskrift.

Rapporter

Rapporter gir deg god innsikt i dine hendelser, og kan gi en god forståelse for årsaker til hendelser.

Kvalitet kan symboliseres!

Bruk JobBox® som kvalitetsmerke på at din bedrift har et styringssystem.

Les mer her!

Meny