Høysesong for tyveri - hvordan sikre byggeplassen

I tillegg til verktøy og utstyr, er også materialer og byggematerialer ofte stjålet fra byggeplasser. Dette kan føre til forsinkelser og ekstra kostnader for entreprenører og utbyggere, og kan være en betydelig utfordring for bransjen.

Elektronisk kjørebok gir deg oversikt over antall kilometer kjørt hver mnd

En av fem bedrifter ble rammet av tyveri fra byggeplassen ifølge denne artikkelen fra BNL (Byggenæringens Landsforening) fra 2020. Den gir en interessant vinkling på tyveri fra byggeplasser i Norge. I artikkelen presenteres funn fra en undersøkelse gjennomført av BNL, der entreprenører og utbyggere ble spurt om deres erfaringer med tyveri fra byggeplasser.

Ifølge undersøkelsen var tyveri et stort problem for byggebransjen i 2020, og en av fem av de spurte hadde opplevd tyveri på en eller flere av sine byggeplasser det året.

Ifølge tall fra forsikringsselskapene i Norge, opplever byggeplasser en økning i tyverier hvert år. I 2023 er det ventet at denne trenden vil fortsette, og at det vil være en økning i antall tyverier på byggeplasser.

I tillegg til verktøy og utstyr, er også materialer og byggematerialer ofte stjålet fra byggeplasser. Dette kan føre til forsinkelser og ekstra kostnader for entreprenører og utbyggere, og kan være en betydelig utfordring for bransjen.

Det er viktig å være oppmerksom på at byggeplasser er spesielt utsatt for tyveri på grunn av den store mengden av verktøy og utstyr som er til stede på plassen, samt det faktum at det ofte er åpen tilgang til byggeplassen. Derfor er det viktig å ta sikkerhet på alvor og å sette i verk tiltak for å beskytte seg mot tyveri.

Byggeplasser kan være utsatt for tyveri når som helst, men spesielt i høysesongen som vi nå nærmer oss. I denne artikkelen vil jeg gi deg noen tips og triks for å unngå tyveri på byggeplassen, og for å sikre at ditt neste prosjekt går knirkefritt.

Sørg for god belysning

Først og fremst, er god belysning viktig på byggeplassen. Dette vil gjøre det vanskeligere for tyvene å bevege seg rundt i mørket og gjemme seg. Det kan også skremme bort uønskede gjester som prøver å komme seg inn på byggeplassen. Plasser lyskilder strategisk rundt byggeplassen, spesielt i områder der verdifulle ting er lagret.

Ha en sikkerhetsvakt på plassen

En sikkerhetsvakt på byggeplassen kan være en god investering for å hindre tyveri. En kvalifisert sikkerhetsvakt vil kunne overvåke byggeplassen på en effektiv måte og ta tak i eventuelle problemer før de eskalerer. Hvis du ikke har råd til å ansette en sikkerhetsvakt, kan du vurdere å hyre inn et vaktselskap som kan gi deg den nødvendige beskyttelsen.

Installere et sikkerhetssystem

Et sikkerhetssystem kan være en effektiv måte å beskytte byggeplassen på. Dette kan inkludere overvåkningskameraer, alarmsystemer og bevegelsessensorer. Dette vil ikke bare hindre tyveri, men også gi deg en trygghet for at byggeplassen er sikker når du ikke er til stede.

Hold verktøy og utstyr låst og låsbar

Det er viktig å holde verktøy og utstyr låst og låsbar når de ikke er i bruk. Dette vil gjøre det vanskeligere for tyver å stjele dem. Du kan også vurdere å merke verktøy og utstyr med navn eller serienummer, slik at det blir lettere å identifisere dem hvis de blir stjålet.

Utstyrskontroll

En annen effektiv måte å beskytte byggeplassen din på er ved å spore utstyret ditt. Ved hjelp av teknologi som GPS kan du enkelt holde oversikt over hvor verktøy og utstyr befinner seg til enhver tid. Dette vil ikke bare hindre tyveri, men også gjøre det enklere å finne igjen stjålet utstyr og verktøy, eller gjenglemt.

Det finnes mange forskjellige sporingssystemer på markedet i dag, og det kan være lurt å undersøke de ulike alternativene før du bestemmer deg. I tillegg til å beskytte deg mot tyveri, kan sporing av utstyr også hjelpe deg med å øke effektiviteten og produktiviteten på byggeplassen. Du vil ha bedre oversikt over hvor utstyret befinner seg, og det vil bli enklere å planlegge arbeidet og fordele ressursene på en effektiv måte.

Adgangskontroll

Adgangskontroll er en viktig del av sikkerhetstiltakene som kan bidra til å redusere risikoen for tyveri fra byggeplasser. Adgangskontroll kan innebære bruk av fysiske barrierer som gjerder eller porter, samt elektroniske løsninger som kortlesere eller biometrisk gjenkjenning.

Ved å begrense tilgangen til byggeplassen kan man redusere risikoen for uautorisert tilgang og dermed også for tyveri. Dette kan også gjøre det enklere å identifisere mistenkelige personer som forsøker å få tilgang til byggeplassen.

Det er viktig å implementere adgangskontroll som er tilpasset den spesifikke byggeplassen og risikoen som er knyttet til denne. Det kan også være lurt å ha en logg over hvem som har hatt tilgang til byggeplassen og når, slik at man kan identifisere eventuelle avvik eller mistenkelige aktiviteter. Og som Byggherre er man pålagt å føre en Oversiktliste (tidligere kjent som mannskapsliste) over ansatte og gjester som har vært på byggeplassen.

Adgangskontroll kan være en effektiv del av et helhetlig sikkerhetsoppsett på byggeplassen, sammen med overvåkning, alarmsystemer og sporingsteknologi på utstyr og verktøy.

Sørg for at alle ansatte er klar over sikkerhetstiltakene

Det er viktig at alle ansatte på byggeplassen er klar over sikkerhetstiltakene som er på plass for å hindre tyveri. Dette inkluderer å sørge for at verktøy og utstyr blir låst og låstbar, samt at det er viktig å holde byggeplassen ryddig og organisert.

Det er også verdt å merke seg at det er noen regler og krav som må følges når du driver med sikkerhetstiltak på byggeplassen din. For eksempel er det viktig å informere de ansatte om at utstyret deres blir sporet, eller at det finnes videovervåkning som er på utenom arbeidstid, og at alle sikkerhetstiltak må skje i tråd med personvernregler og lover om behandling av personopplysninger.

Avsluttende tanker

Ved å tenke sikkerhet vil du også kunne øke effektiviteten og produktiviteten samtidig som du reduserer risikoen for tyveri. Husk å gjøre grundig research på de ulike alternativene som er tilgjengelige, og sørg for at du velger en løsning som passer dine behov og budsjett.

Å beskytte byggeplassen mot tyveri kan være en utfordring, men det er viktig å gjøre alt du kan for å sikre at prosjektet ditt går som planlagt.