Få kontroll i dine byggeprosjekter

JobBox prosjektstyring med sjekklister

Hvordan kan JobBox hjelpe deg å få bedre innsikt i dine prosjekter?

Det er viktig og krevende å ha oversikt i prosjektene dine. Det trenger ikke være jobben i seg selv som er omfattende, men det kan være mange oppgaver i prosjektet som skal gjøres, og det kan være krevende å ha kontroll på at alt blir utført riktig.

Å sørge for at arbeidet blir gjennomført kan gjøres på mange måter. Du kan opprette oppgaver, eller du kan opprette sjekklister og tildele ansvaret til dine ansatte. Hvordan kan du holde deg oppdatert om status i prosjektet underveis?

Vi skal se på hvordan sjekklister kan gi deg god oversikt over fremdriften. Sjekklister kan brukes som faglig verktøy for å sikre kvalitet i arbeidet, men også til å sørge for riktig fremdrift.

Se video som viser hvordan man enkelt kan “bygge” prosjekter i JobBox, ved å lage en struktur over sjekklistene dine.

I eksempelet under skal vi opprette sjekklister til 48 bad, fordelt på 3 etasjer og 12 leiligheter. Vi har på forhånd lagret et mal-sett som består av de faste sjekklistene vi benytter når vi jobber på tilsvarende prosjekter (man kan også legge til sjekklister fra mal-registeret).

Få oversikt

Når prosjektet pågår, er alle hendelser samlet på prosjektsiden. Her finner du status på sjekklistene som gir deg en god indikasjon på hvordan fremdriften i prosjektet er.

Du har også full oversikt over oppgaver, avvik, timer og andre hendelser i prosjektet.

Klikk på pilene på bildet til høyre for å bla til neste eksempel.

JobBox mobilvennlig KS med oppgavetildeling

«Mine oppgaver» sørger for at arbeidet blir utført.

Uavhengig om du jobber med store prosjekter eller med små oppdrag, er det viktig å sørge for at alle oppgaver eller gjøremål blir utført. Hvem skal utføre en oppgave, og hvem har ansvaret for å sørge for at dette blir utført?

“Mine oppgaver” inneholder alle gjøremål en ansatte er valgt som ansvarlig. Dette kan være å utbedre et avvik, fylle ut eller kontrollere en sjekkliste. Når en ansatt blir valgt som ansvarlig, blir dette automatisk lagt til i oppgavelisten, og kan ikke fjernes fra listen før oppgaven er utført. Alt skjer automatisk!

Som prosjektleder har du full oversikt over alle oppgaver i dine prosjekter. JobBox sørger for at ingen oppgaver blir glemt.

Alle oppgaver i prosjektet

Alle oppgaver til alle ansatte i bedriften

Alle hendelser varsles

JobBox har et fleksibelt varslingssystem, som vil varsle om alle hendelser fortløpende. Det er dermed ingen unnskyldning at ansatte «ikke har fått med seg» en oppgave.

Tilpass ditt behov

  • Hendelser varsles alltid internt i JobBox
  • Hendelser kan varsles på SMS til deg eller dine ansatte
  • Hendelser kan varsles på e-post til deg eller dine ansatte
  • Du bestemmer selv hva og hvordan varsling skal skje
  • Det finnes over 50 hendelser som kan konfigureres og varsles slik bedriften ønsker det (og vil legger gjerne til flere hendelser dersom du har behov for at en spesiell hendelse skal varsles)
  • Varsling kan gå til utvalgte ansatte, eller ansatte med en spesifikk rolle

Ønsker du å vite hvordan du kan effektivisere og få kontroll i dine prosjekter?

Fyll ut skjema under, og vi tar kontakt!

  • Vil du legge igjen e-post dersom vi ikke skulle nå deg på telefon?
Meny